Jelenleg itt jársz:

0225-06 - Általános anyagvizsgálatok és geometriai mérések

Feladatprofil:
Általános anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez
Ellenőriz felületi érdességet
Mér idomszerrel
A kész munkadarabok geometriai méreteinek végellenőrzését végzi

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C Az ipar területén használatos nemfémes anyagok, eredetük, tulajdonságaik, jellemző
felhasználási területeik
C Az iparban használatos fémes anyagok fizikai, kémiai, mechanikai, technológiai
tulajdonságai
B Szabványos ipari vasötvözetek
C Szabványos könnyűfémötvözetek
C Szabványos színesfémötvözetek
C Anyagvizsgálatok
B Műszaki mérés eszközeinek ismerete
A Mechanikai hosszmérések
C Mérés optikai mérőeszközökkel
A Mérés idomszerekkel
C Felületi érdesség mérése
A Alakhűség és helyzetpontosság ellenőrzése
C Mérőlapok, termékkísérő lapok, bárcák, feliratozás stb.


A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése
4 Műszaki táblázatok kezelése
3 Roncsolásos anyagvizsgálatok
3 Roncsolásmentes anyagvizsgálatok
3 Technológiai vizsgálatok
5 Gépipari mérőeszközök használata
4 Összetett méret-, alak- és helyzetmérés
4 Mérési jegyzőkönyv készítése

Személyes kompetenciák:
Térlátás
Térbeli tájékozódás
Tapintás
Stabil kéztartás
Kézügyesség
Felelősségtudat
Pontosság
Önállóság
Precizitás
Megbízhatóság

Társas kompetenciák:
Irányíthatóság
Határozottság
Irányítási készség

Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyénvaló alkalmazása
Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés)
Kreativitás, ötletgazdagság
Logikus gondolkodás
Kritikus gondolkodás
Rendszerező képesség


Ajánljuk még: