Jelenleg itt jársz:

10420-12 - Autóelektronikai műszerész feladatai

Feladatprofil:
Gépjármű villamos hálózatán hibakeresést, javítást végez Soros kommunikációs kapcsolatot létesít a jármű elektronikusan irányított rendszereivel Az irányító egységek adat és üzemi paramétereinek kiolvasását, törlését, módosítását végzi, adatot visz be, programfrissítést hajt végre
Elektronikusan irányított járműrendszereken párhuzamos és periféria vizsgálatot hajt végre, diagnosztizál, beazonosítja a hibás elemet, meghatározza a javítás módját A jármű áramforrásainak kezelését, karbantartását, diagnosztikai vizsgálatát és javítását végzi A töltési és indító rendszer állapotát ellenőrzi, kiszerelt vagy beszerelt állapotú javításokat, beállításokat végez
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres Motorirányító rendszereket diagnosztizál, elvégzi a szükséges alkatrészcseréket, beállításokat, javításokat Dízel hidegindítórendszert és elemeit diagnosztizálja Ellenőrzi a világító, fény és hangjelző berendezéseket, ezeken javításokat, beállításokat végez
Ellenőrzi, javítja a szélvédő törlő- és mosóberendezést, a fűtő- és légkondicionáló rendszer elektromos elemeit Az aktív és passzív biztonsági rendszerek diagnosztikai vizsgálatát, javítását végzi Vezetőtámogató asszisztensrendszereken diagnosztikai vizsgálatot és beállítást végez
Elvégzi a jármű vagyonvédelmi rendszereinek utólagos beszerelését, karbantartását és javítását Kényelmi, kiegészítő elektromos rendszerek utólagos beépítését, beállítását, karbantartását végzi
Alternatív hajtású járműveken a képzettségének megfelelő szintig hiba megállapítást, javítást, beállítást végez Hatósági műszaki vizsgálatokra előkészíti a gépjárművet, ellenőrzi az előírásoknak megfelelő működést
Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszert, gondoskodik a szükséges segédeszközökről, célszerszámokról Összetett műszaki dokumentációkat értelmez és használ (műszaki leírást, blokkvázlatot, elvi kapcsolási rajzot, áramút-rajzot stb.) Meghatározza a műveleti sorrendet és az anyagszükségletet
Mechanikus és elektromos mérőeszközökkel, műszerekkel méréseket végez, értékeli, feldolgozza a mérési eredményeket Gondoskodik a javítás feltételeiről, elvégzi a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát Figyelemmel kíséri a szakirodalmat és a járműtechnikai fejlesztéseket, változásokat (pl. új járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.) A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó szakmai számításokat végez Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, technológiai előírásokat
Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:
A belső égésű motorok működési elve és folyamata A jármű villamos hálózatának felépítése, az áramköri elemek, az alkalmazott adatátviteli módszerek Az áramköri alaptörvények, az áram hatásai
A villamos gépek és készülékek működési elvei, kialakításuk Az elektronikai alapkapcsolások A digitális technikai alapfogalmak és az integrált áramkörök működésének alapjai A méréstechnikai alapok
Az elektromechanikus és digitális műszerek használatával
Gépjármű villamos hálózatán hibakeresés, javítása A jármű elektronikusan irányított rendszere Az irányító egységek adat és üzemi paramétereinek kiolvasása, törlése
Elektronikusan irányított jármű rendszereken párhuzamos és periféria vizsgálata A jármű áramforrásainak kezelése, karbantartása, diagnosztikai vizsgálata, javítása A töltési és indító rendszer ellenőrzése, kiszerelt vagy beszerelt állapotú javítások, beállítások
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres Motorirányító rendszereket diagnosztizál Dízel hidegindítórendszer és elemei A világító, fény és hangjelző berendezések A szélvédő törlő- és mosóberendezés, a fűtő- és légkondicionáló rendszer elektromos elemei Az aktív és passzív biztonsági rendszerek diagnosztikai vizsgálata, javítása Vezetőtámogató asszisztensrendszereken diagnosztikai vizsgálat A jármű vagyonvédelmi rendszereinek utólagos beszerelése, karbantartása és javítása Kényelmi, kiegészítő elektromos rendszerek utólagos beépítése, beállítása, karbantartása
Alternatív hajtású járműveken a képzettségének megfelelő szintig hibamegállapítás, javítás, beállítás Hatósági műszaki vizsgálatok A szükséges mérési, vizsgálati módszerek, segédeszközök, célszerszámok
Összetett műszaki dokumentációk (műszaki leírás, blokkvázlat, elvi kapcsolási rajz, áramútrajz) Mechanikus és elektromos mérőeszközök A javítás feltételei, a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkák
A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó szakmai számítások
A munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, technológiai előírások
Az univerzális villamos mérőműszerek, az oszcilloszkópot és ezek használata A távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérőátalakítóinak ismerete
A nyomásmérés, az áramlásmérés módszerei és mérőátalakítói A rezgés, gyorsulás/lassulás mérésének és mérőátalakítóinak ismerete
Az irányítástechnikai alapismeretek A jármű áramforrásainak kialakítása, működése, kezelése, karbantartása, vizsgálata A töltési és indító rendszer elemeinek működési elve
A benzinmotor-irányítórendszer kialakítása, alkatrészeinek feladata, működése A dízelmotor-motorirányító rendszereinek ismerete
A motorirányító rendszerek diagnosztikai vizsgálata, beállítása és javítása
A kényelmi és biztonsági berendezések kialakításának, működésének ismerete A vezetőtámogató asszisztens rendszerek A riasztó-, indításgátló- és központizár-rendszerek működési alapelveinek és felépítésének ismerete Az alternatív hajtású járművek különböző kialakítása, ellenőrzési és javítási lehetőségei
A járműre vonatkozó hatósági műszaki előírások A diagnosztikai vizsgálatokhoz szükséges soros-, párhuzamos- és perifériadiagnosztikai eljárások ismerete Az elektronikus és nyomtatott adatbázisok A jármű villamos rendszeréhez kapcsolódó számításokhoz szükséges összefüggések
A munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, technológiai előírások
szakmai készségek: A jármű villamos rendszereinek műszeres hibakeresése, diagnosztizálása A villamos hálózat egészének és elemeinek javítása, beállítása Villamos fődarabok felújítása Adatbázisok használata
Személyes kompetenciák: Fejlődőképesség, önfejlesztés Döntésképesség Precizitás
Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatfenntartó készség Motiválhatóság
Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerekben való gondolkodás Lényegfelismerés


Ajánljuk még: