Jelenleg itt jársz:

0872-06 - Autóelektronikai műszerész feladatai

A tanfolyamon oktatott Autóelektronikai műszerész feladatai szakmai követelménymodul oktatása során fejlesztendő szakmai kompetenciák

Feladatprofil:
Gépjármű villamos hálózatán hibakeresést, javítást, karbantartást végez
Soros kommunikációs kapcsolatot létesít a jármű elektronikusan irányított rendszereivel
Az  irányító  egységek  adatainak  és  üzemi  paramétereinek  kiolvasását,  törlését,  módosítását  elvégzi, 
adatot visz be, programfrissítést hajt végre. Elektronikusan irányított járműrendszereken párhuzamos és periféria vizsgálatot hajt végre, 
diagnosztizál, beazonosítja a hibás elemet, meghatározza a javítás, karbantartás módját
Elvégzi a jármű áramforrásainak kezelését, karbantartását, diagnosztikai vizsgálatát és javítását 
Ellenőrzi  a  töltési  és  indító  rendszer  állapotát,  kiszerelt  vagy  beszerelt  állapotú  javításokat, 
beállításokat végez
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres
Motorirányító  rendszereket  diagnosztizál,  elvégzi  a  szükséges  alkatrészcseréket,  beállításokat, 
javításokat
Diagnosztizálja a dízel hidegindító rendszert és vezérlési elemeit 
Ellenőrzi a világító, fény és hangjelző berendezéseket, ezeken javításokat, beállításokat végez
Ellenőrzi, javítja a szélvédő törlő­ és mosóberendezést, a fűtő­ és légkondicionáló rendszer elektromos 
és vezérlő elemeit
Elvégzi az aktív és passzív biztonsági rendszerek diagnosztikai vizsgálatát, javítását 
Vezetőtámogató asszisztensrendszereken diagnosztikai vizsgálatot és beállítást végez
Elvégzi a jármű vagyonvédelmi rendszereinek utólagos beszerelését, karbantartását és javítását
Elvégzi  a  kényelmi,  kiegészítő  elektromos­elektronikus  rendszerek  utólagos  beépítését,  beállítását, 
karbantartását 
Alternatív  hajtású  járműveken  a  képzettségének  megfelelő  szintig  hiba  megállapítást,  javítást, 
beállítást végez
Hatósági  műszaki  vizsgálatokra  előkészíti  a  gépjárművet,  ellenőrzi  az  előírásoknak  megfelelő 
működést
Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszereket, gondoskodik a szükséges segédeszközökről, 
célszerszámokról
Összetett  műszaki  dokumentációkat  értelmez  és  használ  (műszaki  leírást,  blokkvázlatot,  elvi 
kapcsolási rajzot, áramút­rajzot stb.)
Meghatározza a műveleti sorrendet és az anyagszükségletet
Mechanikus és elektromos mérőeszközökkel, műszerekkel méréseket végez, értékeli,  feldolgozza és a 
javításnál, beállításnál hasznosítja a mérési eredményeket
Gondoskodik a javítás feltételeiről, elvégzi a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát
Figyelemmel  kíséri  a  szakirodalmat  és  a  járműtechnikai  fejlesztéseket,  változásokat  (pl.  új 
járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.)
A jármű villamos­elektronikus rendszeréhez kapcsolódó szakmai számításokat készít
Betartja és betartatja a munka­, baleset­, tűz­ és környezetvédelmi, technológiai előírásokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai ismeretek és készségek
Ismeri a belső égésű motorok működési elvét és folyamatát
Ismeri a jármű villamos hálózatának felépítését,  az áramköri elemeket és az alkalmazott  adatátviteli 
módszereket
Ismeri az áramköri alaptörvényeket és az áram élettani hatásait
Ismeri a járműveken alkalmazott villamos gépek,készülékek működési elveit, kialakításukat
Ismeri az elektronikai alapkapcsolásokat
Ismeri a digitális technikai alapfogalmakat és az integrált áramkörök működésének alapjait
Ismeri a méréstechnikai alapokat
Ismeri az elektromechanikus és digitális műszerek használatát. Elektronikusan irányított járműrendszereken párhuzamos és

periféria  vizsgálatot  hajt  végre, 
diagnosztizál, beazonosítja a hibás elemet, meghatározza a javítás, karbantartás módját
Elvégzi a jármű áramforrásainak kezelését, karbantartását, diagnosztikai vizsgálatát és javítását 
Ellenőrzi  a  töltési  és  indító  rendszer  állapotát,  kiszerelt  vagy  beszerelt  állapotú  javítások
Motorkód alapján adatbázisból beállítási, mérési adatokat keres
Motorirányító  rendszereket  diagnosztizál,  elvégzi  a  szükséges  alkatrészcseréket,  beállításokat, 
javításokat
Diagnosztizálja a dízel hidegindító rendszert és vezérlési elemeit 
Ellenőrzi a világító, fény és hangjelző berendezéseket, ezeken javításokat, beállításokat végez
Ellenőrzi, javítja a szélvédő törlő­ és mosóberendezést, a fűtő­ és légkondicionáló rendszer elektromos 
és vezérlő elemeit
Elvégzi az aktív és passzív biztonsági rendszerek diagnosztikai vizsgálatát, javítását 
Vezetőtámogató asszisztensrendszereken diagnosztikai vizsgálatot és beállítást végez
Elvégzi a jármű vagyonvédelmi rendszereinek utólagos beszerelését, karbantartását és javítását
Elvégzi  a  kényelmi,  kiegészítő  elektromos­elektronikus  rendszerek  utólagos  beépítését,  beállítását, 
karbantartását 
Alternatív  hajtású  járműveken  a  képzettségének  megfelelő  szintig  hiba  megállapítást,  javítást, 
beállítást végez
Hatósági  műszaki  vizsgálatokra  előkészíti  a  gépjárművet,  ellenőrzi  az  előírásoknak  megfelelő 
működést
Kiválasztja a szükséges mérési, vizsgálati módszereket, gondoskodik a szükséges segédeszközökről, 
célszerszámokról
Összetett  műszaki  dokumentációkat  értelmez  és  használ  (műszaki  leírást,  blokkvázlatot,  elvi 
kapcsolási rajzot, áramút­rajzot stb.)
Meghatározza a műveleti sorrendet és az anyagszükségletet
Mechanikus és elektromos mérőeszközökkel, műszerekkel méréseket végez, értékeli,  feldolgozza és a 
javításnál, beállításnál hasznosítja a mérési eredményeket
Gondoskodik a javítás feltételeiről, elvégzi a javítással kapcsolatos adminisztrációs munkát
Figyelemmel  kíséri  a  szakirodalmat  és  a  járműtechnikai  fejlesztéseket,  változásokat  (pl.  új 
járműtípusok, illetve részegységek, új javítási technológiák és anyagok stb.)
A jármű villamos­elektronikus rendszeréhez kapcsolódó szakmai számításokat készít
Betartja és betartatja a munka­, baleset­, tűz­ és környezetvédelmi, technológiai előírásokat
Tulajdonságprofil:
Szakmai ismeretek és készségek
Ismeri a belső égésű motorok működési elvét és folyamatát
Ismeri a jármű villamos hálózatának felépítését,  az áramköri elemeket és az alkalmazott  adatátviteli 
módszereket
Ismeri az áramköri alaptörvényeket és az áram élettani hatásait
Ismeri a járműveken alkalmazott villamos gépek,készülékek működési elveit, kialakításukat
Ismeri az elektronikai alapkapcsolásokat
Ismeri a digitális technikai alapfogalmakat és az integrált áramkörök működésének alapjait
Ismeri a méréstechnikai alapokat
Ismeri az elektromechanikus és digitális műszerek használatát

Szakmai kompetenciák:

A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:

B Távolság, elmozdulás és szögelfordulás mérőátalakítói

B Erőmérés és mérőátalakítói

B Nyomásmérés és mérőátalakítói

B Hőmérséklet-mérés és mérőátalakítói

B Áramlásmérés és mérőátalakítói

B Rezgés és gyorsulás/lassulás mérése és mérőátalakítói

B Kémiai összetétel (gázok, folyadékok) mérése és mérőátalakítói

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

5 Diagram, nomogram olvasása, értelmezése

3 Diagram, nomogram kitöltése, készítése

 

Személyes kompetenciák:

Pontosság

Precizitás

 

Társas kompetenciák:

-

 

Módszerkompetenciák:

Rendszerben való gondolkodás


Ajánljuk még: