Jelenleg itt jársz:

10028-16 - Az Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyi áruk mennyiségi és minőségi áruátvételét,

Betartja az élelmiszerek és vegyi áruk tárolására, előkészítésére, eladótéri kihelyezésére ésértékesítésére vonatkozó előírásokat,

Ellenőrzi a jövedéki termékek zárjegyének, adójegyének meglétét, épségét és betartja ajövedéki termékek forgalmazására

vonatkozó korlátozó és egyéb szabályokat,

Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket, a FIFO elvnek megfelelően rendezi az áruféleségeket a raktárban és

az eladótérben,

A forgalomból bevonandó árukészleteket szabályszerűen elkülöníti és dokumentálja,

Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet,

Biztosítja a hűtőláncot,

Biztonsági előírásoknak megfelelően használja a kereskedelmi munkát segítő eszközöket ésgépi berendezéseket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról,

Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét, érvényességét, szükség esetén jelzi akereskedelmi egység vezetőjének,

Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről és az élelmiszerérzékeny fogyasztók számára készült áruk választékáról,

Leméri az árut,

Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari termékekről,

Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyi áruk jellemzőiről, az árukon található feliratoksegítségével szakszerű áruajánlással ösztönzi a vásárlást,

Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít,

Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról,

Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi áruk forgalmazás során,

Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó minőségellenőrző rendszerek előírásait.Ajánljuk még: