Jelenleg itt jársz:

11399-12 - CNC forgácsolás

A tanfolyamon oktatott CNC ­forgácsolás szakmai követelménymodul témaköre:

Gyártás­előkészítés 
CNC szerszámgépek
CNC programozás
CNC programozási gyakorlat
CNC­forgácsolási gyakorlat

A tanfolyamon oktatott CNC ­forgácsolás szakmai követelménymodul céljai

A  gyártás­előkészítés  tanításának  alapvető  célja a  szakmai  alapozó ismereteik  felújítása, mely  által  képessé  válik a diák  a  gépi  forgácsolás területén belül a CNC forgácsolási ismeretek hatékony elsajátítására. A tanfolyam  során elsajátítja  a  CNC  forgácsoláshoz  szükséges  szakmai alapismereteket, valamint megismerkedik a CNC forgácsolás alapját képező gyártási folyamattervezés fontosabb ismereteivel és annak lépéseivel.

Tematika:

Elvégzi a munka megkezdése előtti ellenőrzési műveleteket (a gép rendszereinek működőképessége, szerszámok állapota, technológiai paraméterek),
Előkészül a munkára (szerszámkorrekció-értéktárak, nullpont-tároló tartalmak, szerszámkiosztás, CNC-program, főbb pozíciók ellenőrzése),
Ellenőrzi a szerszámokhoz, műveletekhez megadott technológiai paramétereket, szükség esetén beavatkozik, teszteli a programot,
CNC-gépet kezel (munkadarabot ellenőriz, befog, megmunkálást végez, szükség szerint beavatkozik, technológiai paramétereket korrigál, méréseket végez),
Gondoskodik az elhasználódott szerszámok pótlásáról,
Számítógéppel támogatott méréseket végez (SPC),
Robotokat, robotkarokat, palettákat, munkadarab-elkapókat, forgácskihordót kezel,
A CNC-gép esetleges meghibásodásáról jelentést tesz feletteseinek,
Elvégzi a munka befejezése utáni műveleteket (szerszámokat kitáraz, készülékeket leszerel, elvégzi az előírt karbantartási munkákat, elszámol a felvett eszközökkel),
Kitölti a gyártmánykísérő lapot, jegyzőkönyvet készíttet a selejtről és elkülöníti azt a gyártástól,
Gondoskodik az utolsó munkadarab ellenőrizhetőségéről,
Bonyolult geometriai kialakítású munkadarabokat munkál meg CNC gépeken,
Tanulmányozza az új munkadarab rajzát, technológiai dokumentációját és a gyártáshoz CNC megmunkáló programot ír,
Alkalmazza az adott szerszámgép-vezérlés elemi utasítás készletét, szükség esetén ciklusutasításokat, alprogramtechnikát épít be a programba,
Grafikusan ellenőrzi a megmunkáló programot,
Bonyolult megmunkáló programot betölt mágneslemezről vagy számítógépes adatátviteli rendsze-ren keresztül,
Elhelyezi, beállítja és rögzíti a munkadarab-befogó készüléket a gépen,
Külső szerszámbemérőgép esetén beméreti vagy beméri, belső szerszámbemérés esetén beméri a szerszámokat,
Felszerszámozza a gépet a megadott terv szerint,
Beírja a szerszámkorrekciók adatait a korrekció értéktárakba,
Felveszi a szerszámgép és a munkadarab nullpontját,
Programfuttatást végez forgácsolás nélkül
Szükség esetén módosítja az általa írt megmunkáló programot, majd munkadarab belövést végez,
Ellenőrzi, illetve ellenőrizteti az első darab méreteit, alak- és helyzettűréseit,
Szükség esetén programot módosít, vagy egyeztet a programmódosításról a programozó technológussal,
Szakmai kapcsolatot tart munkatársaival, váltótársaival.Ajánljuk még: