Jelenleg itt jársz:

11691-16 - Eladástan

Feladatprofil:

Alkalmazza az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási szabályokat.

Bemutatja a vásárló udvarias köszöntési formáit.

Alkalmazza a meggyőzésen alapuló eladói magatartás szemléletét, és módszereit.

Megszólítja a vevőt, vásárlási szándéka felől érdeklődik.

Felkelti a vásárló érdeklődését.

Segítőkész hozzáállással kezeli a vevőreklamációt.

Ösztönzi a vásárlást, a vásárló érdeklődésének megfelelően árut ajánl.

Meggyőző érveléstechnikával segíti a vásárlót a döntésben.

Tájékoztatja a vásárlót az áruhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, az igénybevétel feltételeirőlKiszolgálás közben kapcsolódó áruféleségeket ajánl.

Felhívja a figyelmet a kiemelt ajánlatokra, akciókra, szezonális termékekre.

Megfelelő kommunikációval, kérdésfeltevéssel és pozitív kisugárzással elősegíti a sikeresvásárlást.

Befejezi a kiszolgálást, udvariasan elköszön a vásárlótól.

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák

Szakmai ismeretek:

Az eladóval szemben támasztott követelmények.

Az udvarias kiszolgálás és vásárlóval történő helyes bánásmód.

Az eladótól elvárt beszédkultúra és megjelenés.

A vásárlás indítékai, a vásárlási döntés folyamata.

Benyomáskeltés, hozzáállás, viszonyulásKérdezéstechnikai alapok.

Módszerkompetenciák:

Áttekintő képesség

Problémamegoldó képesség

Figyelem megosztás képessége1969. Munka- és környezetvédelem 11692-16 azonosító számú szakmaikövetelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

Betartja és betartatja az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandóminimális munkavédelmi követelményekről

Betartja és betartatja az adott munkahelyen a biztonsági és egészségvédelmi tervet

Betartja szerelési-javítási technológiára vonatkozó egyedi előírásokat

Alkalmazza a fosszilis és megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos előírásokat és aveszélyforrások elhárításának módját

 Ajánljuk még: