Jelenleg itt jársz:

10028-16 - Élelmiszerek és vegyi áruk forgalmazása 16

Feladatprofil:

Előkészíti és lebonyolítja az élelmiszerek és vegyi áruk mennyiségi és minőségi áruátvételét
Betartja az élelmiszerek és vegyi áruk tárolására, előkészítésére, eladótéri kihelyezésére és értékesítésére vonatkozó előírásokat Ellenőrzi a jövedéki termékek zárjegyének, adójegyének meglétét, épségét és betartja a jövedéki termékek forgalmazására vonatkozó korlátozó és egyéb szabályokat
Ellenőrzi a fogyaszthatósági, minőségmegőrzési időket, a FIFO elvnek megfelelően rendezi az áruféleségeket a raktárban és az eladótérben
A forgalomból bevonandó árukészleteket szabályszerűen elkülöníti és dokumentálja
Ellenőrzi és feljegyzi a tárolási hőmérsékletet Biztosítja a hűtőláncot
Biztonsági előírásoknak megfelelően használja a kereskedelmi munkát segítő eszközöket és gépi berendezéseket, gondoskodik azok megfelelő higiéniai állapotáról
Ellenőrzi a mérőeszköz hitelesítésének meglétét, érvényességét, szükség esetén jelzi a kereskedelmi egység vezetőjének
Igény szerint tájékoztatást ad a korszerű táplálkozást biztosító élelmiszerekről és az élelmiszerérzékeny fogyasztók számára készült áruk választékáról
Leméri az árut Igény szerint tájékoztatást ad a környezetbarát vegyipari termékekről
Tájékoztatja a vevőt az élelmiszerek, vegyi áruk jellemzőiről, az árukon található feliratok segítségével szakszerű áruajánlással ösztönzi a vásárlást
Igény szerint csomagol: ajándékkosarat, díszcsomagolást készít
Tájékoztatást ad a kapcsolódó szolgáltatásokról Magas fokú személyi higiéniát tart fenn az élelmiszer, vegyi áruk forgalmazás során
Betartja és betartatja a HACCP és más vonatkozó minőségellenőrző rendszerek előírásait.
Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

Szakmai ismeretek:

Az élelmiszerek csoportosítása, jellemzői, forgalmazásuk feltétele
Az élelmiszer áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek
Az élelmiszereket felépítő anyagok: víz, alaptápanyagok, védőtápanyagok, adalékanyagok
Az élelmiszerfogyasztás jellemzői: egészséges táplálkozás követelményei, korszerű
élelmiszerek, különleges táplálkozási célú élelmiszerek
A Hungarikumok kereskedelmi jelentősége, élelmiszer Hungarikumok
Az élelmiszerek értékelése, energiaértéke: tápértéktáblázat értelmezése
Az élelmiszerérzékenység fajtái, tünetei, élelmiszerérzékenységre vonatkozó
termékjelölések
Az élelmiszerek jellemzőiről való vevői tájékoztatás
A vegyiáruk csoportosítása, jellemzői, minőségi követelményei
Vegyi áruk feliratozása, a címkén található jelölések, jelképek
A vegyiáruk jellemzőiről való vevői tájékoztatás
HACCP, élelmiszerbiztonsági, higiéniai követelmények
szakmai készségek:
Hallott szakmai szöveg megértése, szakmai nyelvű beszédkészség
Idegen nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű beszédkészség
Eszközök és gépi berendezések szabályszerű használata
Az élelmiszerbiztonság előírásainak megfelelő munkavégzés
Személyes kompetenciák:
Pontosság
Szaglás
Kézügyesség
Társas kompetenciák:
Közérthetőség
Segítőkészség
Kommunikációs rugalmasság
Módszerkompetenciák:
Ismeretek helyén való alkalmazása
Gyakorlatias feladatértelmezés
Módszeres munkavégzés


Ajánljuk még: