Jelenleg itt jársz:

12095-16 - Ételkészítési ismeretek

Feladatprofil:

Előkészíti a munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kéziszerszámokat, anyagokat Használja a hagyományos és a korszerű technikai gépeket, berendezéseket, eszközöket. Alkalmazza a korszerű konyhatechnológiai eljárásokat

Összetett feladatainak elvégzéséhez komplex munkaterveket készít

Tudatosan választja meg a konyhán felhasznált nyers és feldolgozott élelmiszereket Gyakorlottan alkalmazza az elkészítésre kerülő ételek alapanyagainak kiméréséhez a súly- és az űrmértékeket

A nyersanyagok tulajdonságai és az ételek megkívánt jellege szerint tudatosan alkalmazza a konyatechnológiai eljárásokat

Vadon élő állatok húsából ételeket készít és tálal  Halakból és egyéb hidegvérű állatokból ételeket készít és tálal

Vegetáriánus ételeket készít és tálal

Éttermi tésztákat és hideg desszerteket készít és tálal

Hidegkonyhai készítményeket készít és tálal

Alkalmazza a korszerű konyhatechnológiai eljárásokat

Nemzetközi, nemzeti, vallási és tájegységi ételeket készít és tálal

Célirányosan és tudatosan használja fel ismereteinek bővítésére a tömegkommunikációs forrásokat

Sajátos étkezési szokásokat kielégítő ételeket készít és tálal Szállodai reggeliztető tevékenységet végez

A konyhai munka tervezésével, szervezésével, irányításával elemzésével, értékelésesével kapcsolatos feladatokat végez Az ételeket jellegüknek megfelelő módon készen tart, adagol, tálal, díszít Üzleti választékot állít össze (Alkalmi és napi menü, étlap, heti étrend, köztes étkezések)

Betartatja az élelmiszerbiztonsági, balesetvédelmi, a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Általános és szakmai képzettség kompetenciák: Szakmai képzettség:

Hagyományos és korszerű technikai eszközök rendeltetésszerű, szakszerű használata  Hagyományos és korszerű konyhatechnológia

Vadon élő állatok húsrészeiből és belsőségeiből készíthető ételek

Halakból, egyéb hidegvért állatokból készíthető ételek

Éttermi tészták Nemzetközi-, nemzeti-, vallási és tájegységi ételek  A tömegkommunikációs források tudatos és célirányos felhasználása

Az egészségtudatos táplálkozás követelményei Sajátos étkezési szokásokat kielégítő ételek

Szállodai reggeliztetés Konyhai munka tervezése, szervezése, irányítása elemzése, értékelése Ételek jellegüknek megfelelő készen tartása, maradványok kezelése Üzleti kínálatok összeállítása

Élelmiszerbiztonsági ismeretek A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi és vagyonvédelmi szabályai

Általános készségek:

Szakmai tartalmú hallott szöveg megértése Írott szakmai szöveg, olvasása, megértése Szakmai nyelvű beszédkészség  Kézírással és számítógéppel szakmai fogalmazása.   Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák: Szakmai alázat  Koordinált motorikus mozgások Esztétikai érzék

Társas kompetenciák: Konfliktuskezelés  Önállóság és integráció  Együttműködés Módszerkompetenciák (képességek): Gondolkodási képességek Elemző, értékelő képesség Szervező képesség összetett feladatok megoldásáraAjánljuk még: