Jelenleg itt jársz:

12094-16 - Ételkészítési ismeretek alapjai

Feladatprofil:

Alkalmazza a raktározás szabályait

Elvégzi az egyéni előkészületeit

Előkészíti a tevékenységéhez szükséges munkaterületet, gépeket, berendezéseket, eszközöket, kéziszerszámokat, anyagokat, gondoskodik a tisztántartásukról Alkalmazza a konyhai munkafolyamatok felépítését

Egyéni munkavégzését megtervezi, megszervezi

Munkavégzésében együttműködik társaival

Tudja alkalmazni az elkészítésre kerülő ételek alapanyagainak kiméréséhez a súly- és az űrmértékeket

Nyers és feldolgozott élelmiszereket készít elő további felhasználásra: húst, halat, zöldség- és gyümölcsféléket, gombát, tojást, malomipari termékeket Ételkészítési alap-, kiegészítő-, és befejező műveleteket végez

Étel kiegészítőként kínált salátákat, önteteket készít és tálal

Főzelékeket készít és tálal Köreteket készít és tálal

Hideg és meleg mártásokat készít és tálal

Leveseket és betéteit készíti és tálalja

Meleg előételeket készít és tálal

Sós tészta ételeket készít és tálal

Vágóállatok húsrészeiből ételeket készít és tálal

Házi szárnyasok felhasználásával ételek készít és tálal Ételeket jellegüknek megfelelően készen tart

Gondoskodik a maradványok tárolásáról, kezeléséről

Szükség szerint mosogat Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében

Betartja az élelmiszerbiztonsági elvárásokat  Betartja a balesetvédelmi, a munkavédelmi és a tűzrendészeti szabályokat

Szakmai ismeretek:

Konyhai gépek, berendezések, eszközök, kézi szerszámok rendeltetésszerű, szakszerű használata Súly- és űrmértékek alkalmazása Ételkészítés alap-, kiegészítő- és befejező műveletei

Húsrészek (vágóállatok, házi szárnyasok) felismerése, húsok előkészítése

Növényi eredetű élelmiszerek és gombák felismerése és előkészítése Étel kiegészítő saláták és öntetek

Főzelékek, feltétek,  Köretek Hideg és meleg mártások Levesek, levesbetétek Meleg előételek

Sós tészta ételek

Vágóállatok húsrészeiből készíthető ételek

Házi szárnyasok felhasználásával ételek készíthető ételek

Élelmiszerbiztonsági alapismertek A konyha és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti és munkavédelmi szabályai

Munkahelyi- és személyi higiénia

Általános készségek: Szakmai tartalmú hallott szöveg megértése Írott szakmai szöveg, olvasása, megértése Szakmai tartalmú beszédkészség  Szakmai szövegek olvasható kézírása Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák: Állóképesség Koordinált motorikus mozgás  Szakmai alázat

Társas kompetenciák: Irányíthatóság Együttműködés Konfliktuskezelő képesség

Módszerkompetenciák (képességek): Áttekintő képesség Egyszerű munkafolyamatok szervező képessége Kommunikációs képességAjánljuk még: