Jelenleg itt jársz:

11708-16 - Fodrász vegyszeres műveletek (16)

Feladatprofil:

Információt kér a kívánt szolgáltatásról Konzultál, tanácsot ad a kívánt szolgáltatásra empatikus, segítőkész viselkedéssel Elvégzi a diagnosztizálást a fejbőrön és a hajon kikérdezéssel, tapintással, szemrevételezéssel

Vendégnyilvántartást, festőkönyvet vezet, bőrpróbát végez, arról dokumentációt vezet

Vegyszeres műveleti tervet készít Kiválasztja a szükséges típusú és mennyiségű anyagokat, segédanyagokat, eszközöket, segédeszközöket a vegyszeres művelethez Az alkalmazott anyagok és keverékek, kozmetikumok biztonsági adatlapjai ismerete és az azokban foglaltak alkalmazása A mosás típusának, céljának megfelelően elvégzi a vegyszeres műveletek hajmosási technológiáit, masszázst végez, befejező feladatként ápolja a hajat és a fejbőrt, helyreállítja a pH-t

Előkészíti a hajat a megtervezett szolgáltatás szükséglete szerint, beteríti a vendéget

Összeállítja a kívánt színnek megfelelő festéket az oxidációs emulzió koncentrációjának, a keverési aránynak megfelelően és meghatározza a hatóidőt

A technológiai lépéseket betartva elvégzi a szolgáltatást (előpigmentál, pigmentál, emulgeál, utókezelést végez) Elvégzi a hajfestési műveletet, első és utánfestés technológiákkal Elvégzi az ősz haj festését a megfelelő anyagok alkalmazásával Kiválasztja a fizikai és az oxidációs hajszínképzéshez szükséges technológiát, anyagokat, eszközöket, és elvégzi a megtervezett színezési műveletet Összeállítja a kívánt színnek megfelelő extra felvilágosító hatású anyagot az oxidációs emulzió koncentrációjának és a keverési aránynak megfelelően, és meghatározza a hatóidőt Elvégzi a színelvonási műveletet blanche segítségével az elsőszőkítés, utánszőkítés alapelvei, technológiája szerint Kiválasztja a melírozáshoz szükséges technikákat, technológiát, anyagokat, eszközöket, hatóidőt Elvégzi a megtervezett melírozási műveleteket Ismeri a haj különböző tartós formaváltoztatásának módszereit, technikáit, technológiáit: tődauer, utándauer, volumennövelés, hajkiegyenesítés

A tervezett technológia szerint elvégzi a tartós hullámosítási, volumennövelési, hajkiegyenesítési műveletet a vendég kérésének megfelelően Elvégzi a közömbösítést, fixálást és utókezelést végez (struktúrajavítást végez) Tanácsot ad otthoni hajápolásra

Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Kommunikációs alapismeretek és szolgáltatásetika

Diagnosztikai ismeretek (a haj és a fejbőr elváltozásai és rendellenességei, szolgáltatást befolyásoló tényezői)

A haj és fejbőr anatómiája és élettana Allergia és gyulladás fogalma, fajtái

A vegyszeresen kezelt hajszál tulajdonságai

Tervezés, munkafolyamatok technológiailépései (előkészítés, fő munkák, utómunkák)

Kozmetikumok összetétele, alap-, segéd- és hatóanyagok Szerszámismeret, szerszámok anyagai és jellemzői

Az arcszőrzet színváltoztatásának anyagai

A víz és a hajmosás anyagai  Ápolóanyagok tulajdonságai, alkalmazásai Hajrögzítők, finish termékek fajtái

Hajfestés folyamatának technológiái, színezés, tónusbiztosítás Szőkítés és színelvonás technológiája Melírozás technológiái Színelmélet, színkeverés Haj tartós formaváltoztatásai, anyagai Hajszínváltoztatók tulajdonságai Hígítási, keverési arányok számítása

A fertőtlenítés eszközei, anyagai és szakszerű alkalmazásuk szabályai Elsősegélynyújtás

Szakmai készségek: Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvezetű íráskészség, írásbeli fogalmazókészség Szakmai nyelvű beszédkészség Hajszínváltoztatás eszközeinek használata A haj tartós formaváltoztatás eszközeinek használata

Személyes kompetenciák: Precizitás Önállóság

Társas kompetenciák: Fogalmazó készség Határozottság

Módszerkompetenciák: Tervezés Áttekintő képesség


Ajánljuk még: