Jelenleg itt jársz:

11497-12 - Foglalkoztatás I.

Idegen nyelven:

- bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)

- egyszerű alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt

- idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti munkát végez

Szakmai ismeretek: idegen nyelven:

- közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű szavak, szókapcsolatok

- a munkakör alapkifejezései

Szakmai készségek:

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven

Szakmai párbeszédben elhangzó idegen nyelven feltett egyszerű kérdések megértése, illetve azokra való reagálás egyszerű mondatokban

Személyes kompetenciák:

Fejlődőképesség,

önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Nyelvi magabiztosság

Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:

Információgyűjtés

Analitikus gondolkodásAjánljuk még: