Jelenleg itt jársz:

11561-16 - Gazdálkodási ismeretek

Feladatprofil:

Alkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit Felméri az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot

Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz Választékot állít össze, árlapot készít Figyelemmel kíséri az árukészletet Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását Rendelést állít össze Árut rendel Árut vesz át Leltározási feladatokat végez Standol, elszámol a napi bevétellel Adózással kapcsolatos nyilvántartást vezet Nyugtát, készpénzfizetési, átutalási számlát állít ki Bizonylatokat állít ki

Munkaidő nyilvántartást vezet Elkészíti, módosítja a munkabeosztást

Anyaghányadot, kalkulációt készít Veszteségszámításokat végez Gazdálkodási számításokat végez

Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény és a költségek alakulását

Értékesítést ösztönző tevékenységet folytat Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit

A gazdálkodás alapegységei

A vállalkozások lényege és jellemzői

Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Vendéglátóipari szoftvert használ

Szakmai ismeretek:

A gazdálkodás körfolyamata és elemei A gazdálkodás piaci szereplői A piacok csoportosítása A piac tényezői és azok összefüggései A piaci verseny A gazdálkodás alapegységei A vállalkozások lényege és jellemzői Gazdálkodás és ügyvitel Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák

Raktári készletek kezelése, ellenőrzése Az áruátvétel szabályai, folyamata Költségelszámolás Az anyagfelhasználás mérése

Az étlaptervezés formái, jelentősége, alapelvei

A vendéglátás tevékenységének általános feltételei

A vendéglátó tevékenység tárgyi és személyi feltételei

A munkaadó és a munkavállaló kapcsolata: munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér

Az üzleti gazdálkodás bizonylatai

A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye A vendéglátás gazdasági számításai A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók

Árképzés Viselkedéskultúra, kommunikáció Az üzleti életírásbeli formái A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai

Szakmai készségek: Olvasott szakmai szöveg megértése Szakmai nyelvi íráskészség Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése Szakmai nyelvű beszédkészség Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák: Önállóság Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák: Közérthetőség

Módszerkompetenciák: Tervezési képesség Rendszerező képesség Áttekintő képességAjánljuk még: