Jelenleg itt jársz:

10163-12 - Gépészeti munkabiztonság és környezetvédelem

A tanfolyamon képzett modul célja

Elősegíteni a képzésben résztvevő munkavégzésének kialakítását és önálló gondolkodásra való nevelését. Ugyanakkor, hogy tegye képessé a tanfolyam résztvevőit a munka világának, ezen belül a munkavédelem jellemzőinek, működésének megértésére, valamint ismerje fel a balesetek során keletkezett sérüléseket, képesek legyenek az elsősegélynyújtás elvégzésére.

A tanfolyamon képzett modul tematikája

- Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokat, előírásokat,valamint a szakmára, és egyéb szerelési-javítási technológiára vonatkozó előírásokat
- A munkaterületet és munkakörnyezetet a biztonságos munkavégzésnek megfelelően alakítja ki.
- Betartja a veszélyes anyagok és hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó szabályokat - Együttműködik a munka-, tűz- és környezetvédelemmel kapcsolatos események kivizsgálásában Jelzi a tüzet, részt vesz az oltásban
- Betartja a tűz- és környezetvédelmi előírásokat Részt vesz a mentésben, elsősegélyt nyújtAjánljuk még: