Jelenleg itt jársz:

10456-12 - Gépjárműipari munkajog és kommunikáció

A tanfolyamon oktatott Gépjárműipari munkajog és kommunikáció célja

A  munkajog  tanításának  alapvető  célja,  hogy  a  részvevők megismerkedjenek az életünket meghatározó módon befolyásoló 
európai és hazai jogi normák főbb rendszereivel, képesek legyenek a megszerzett ismeretke felhasználásával szükebb környezetükbe eligazodni.

Gépjárműipari munkajog és kommunikáció követelménymodul tartalma

Általános jogi ismeretek
Az európai uniós és a hazai jogforrások rendszere, hierarchiája
Az európai uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonya
Az Európai Unió legfontosabb intézményei, azok jogállása és hatáskörei
A hazai állami szervek rendszere, jogállása, hatásköre, valamint illetékessége
Alapvető jogi fogalmak, jogi ismeretek, Az egyes polgári jogi jogalanyok (természetes személy, jogi 
személyek)
Az egyes természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetekre 
vonatkozó releváns jogszabályok
Szervezetek alapítására, működésére, átalakulására, megszűnésére vonatkozó jogszabályok
Társadalmi normák és a jog, A tulajdonjog formái, tárgya, tartalma 
Jogforrások legfontosabb ismeretei, A jogforrások hierarchiája, A jogszabályok fajtái, érvényessége, hatálya

Munkajogi ismeretek
A Munka Törvénykönyvének alapvető munkajogi előírásai
Az állami, önkormányzati szervezetrendszer, az egyes szervek jogállása, hatásköre, illetékessége
A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták
A jegyzőkönyvek tartalmi és formai követelményei
Legfontosabb jogszabályok
A munkaviszony alanyai: munkavállaló és munkáltató
Az üzemi alkotmány­ vagy az érdekképviseleti jogi szervezetek feladatai, működése, munkamódszerei, 
A Munka Törvénykönyvének a megbízásos, a vállalkozási jogviszonyra és a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályai
A szerződés típusai, A szerződést biztosító mellékkötelezettségek rendszere és jellemzői
Munkaviszony létesítése, A munkaszerződés lényeges tartalmi részei
A munkaszerződés tartalma
A munkavállalói kötelességek, A munkáltatói kötelességek 
A munkaviszony megszűnése
A munkanélküliség fogalma
A kötelességekkel és jogokkal kapcsolatos ismeretek
Vállalkozás létesítése és megszűnése, A vállalkozó jogai és kötelességei
Adózási és bérezési formák jogi előírásai
A munkabérből történő levonások (adó, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék,munkavállalói járulék) 
Az oktató üzem fogalma, felépítése, feladatai
Az oktatásban alkalmazott szerződések fajtái, jelentése, tartalmi követelményei, kötésének feltételei, 
időtartama

Kapcsolattartási és kommunikációs ismeretek

Adott szervezet társadalmi kapcsolatainak, munkakapcsolatainak, szokásrendszerének legfontosabb elemei
Adott szervezet külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei
A kommunikáció fogalma és jelentése
A kommunikáció formái (egyéni kommunikáció, tömegkommunikáció, verbális – non­verbális, meta, 
egyirányú, kétirányú, közvetlen, közvetett)
A kommunikáció funkciói
A kommunikáció csoportosítása (elemei szerint, módjai szerint, szintjei szerint)
A kommunikáció szintjei (reflexes kommunikáció, szándékos, nyelv nélküli kommunikáció, nyelvi 
kommunikáció), A kommunikáció zavarai
A kapcsolattartás formái (egyéni, csoportos)
A kapcsolattartás módjai (postai levél, fax e­mail, telefon, internet, video konferencia, egyéni konzultáció, 
közös programok) 
A kapcsolattartás céljai, feladatai, személyi feltételei
Az üzem és alkalmazottainak kapcsolata más szervezetekkel.
Kapcsolattartás más gazdasági szervezetekkel
Kapcsolattartás érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetekkel
Kapcsolattartás jogképviseleti szervezetekkel
Az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás.

Gépjárműipari kapcsolattartási és kommunikációs gyakorlat
Adott szervezet társadalmi kapcsolatainak, munkakapcsolatainak, szokásrendszerének legfontosabb elemei
Gépjárműipari vállalkozás, üzem külső és belső kommunikációs rendszerének szerepe, elemei
A vevővel, partnerekkel fenntartott kommunikáció fogalma, jelentése és gyakorlati szabályai
A szolgáltatói szemlélet fontossága a kommunikáció gyakorlatában
A kommunikáció formái (egyéni kommunikáció, tömegkommunikáció, verbális – non­verbális, meta, 
egyirányú, kétirányú, közvetlen, közvetett)
A kommunikáció funkciói
A kommunikáció csoportosítása (elemei szerint, módjai szerint, szintjei szerint)
A kommunikáció szintjei (reflexes kommunikáció, szándékos, nyelv nélküli kommunikáció, nyelvi 
kommunikáció)
A kommunikáció zavarai és munkahelyi következményei
A kapcsolattartás formái (egyéni, csoportos) a gyakorlatban és a munkahelyen
A kapcsolattartás gyakorlatban alkalmazott módjai: postai levél, fax e­mail, telefon, internet, video 
konferencia, egyéni konzultáció, közös programok) 
A kapcsolattartás céljai, feladatai, személyi feltételei
Ügyfélszolgálat fogalma és feladatai a gépjárművekkel kapcsolatos szolgáltatásokban
A vállalkozás és üzem alkalmazottainak kapcsolata más szervezetekkel.
Kapcsolattartás gazdasági­ és partner­szervezetekkel
Kapcsolattartás érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezetekkel
Kapcsolattartás hatóságokkal és jogképviseleti szervezetekkel
Az elektronikus ügyintézés, lakossági és hatósági szolgáltatás. 7.4. Tananyagegység (modul)

 Ajánljuk még: