Jelenleg itt jársz:

10453-12 - Gépjárművek mechanikai részegységei, diagnosztika

A tanfolyamon oktatott A  Gépjárművek  mechanikai  részegységei,  diagnosztika szakmai követelménymodul célja

Hogy a tanfolyam képzésében  résztvevők  ismerjék  meg a gépjármű legfontosabb szerkezeti elemeit és azok működését.  Ehhez fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges szakmai, személyes, társas és módszertani kompetenciákat, alkalmazott  szakmai  ismereteket,  szakmai  készségeket  és 
képességeket. Meg kell ismerniük a korszerű gépjármű­szerkezeteket, szerkezeti  egységek  felépítését,  működését, beállításának technológiáját.

A tanfolyam befejezése után kialakul a résztvevők rendszerszemlélete, belső igényessége, a lelkiismeretes és felelőségteljes munkavégzéshez.

Ennek érdekében fejleszteni kell a számítási feladatok, szerkesztések, méretezések algoritmusát és a problémamegoldó készségeket. Kiemelten fontos didaktikai feladat az elmélet és gyakorlat egységének biztosítása.
A  megalapozott  elméleti  tudás  nélkülözhetetlen  a  gyakorlati tevékenység magas szintű végzéséhez. Csak magasan kvalifikált szakember képes a gyártás és szolgáltatás során a műszaki hibás jármű esetében  a  különböző  adatbázisok  és típusfüggő  diagnosztikai rendszerek  felhasználásával  a  gépkocsi  meghibásodását  felismerni,  a hibát a technológiai és minőségirányítási előírások betartásával kijavítani.

Gépjármű szerkezettan témakörei

Otto-­motorok
A négyütemű Otto-­motor működése
A belső égésű motorok csoportosítása
Az Otto-­motor elméleti körfolyamata
Az Otto-­motor valóságos körfolyamata
A működési ciklus vagy munkafolyamat leírása
Geometriai jellemzők és a sűrítési arány
Indikált középnyomás és az abból származó jellemzők meghatározása
A négyütemű Otto­motor hatásfokai
A hatásfokok értelmezése és a közöttük levő kapcsolat
A fajlagos fogyasztás meghatározása
A légviszony fogalma
Egy és többhengeres motorok, a hengerek számozása
A gyújtási sorrend megállapítása többhengeres gépjárműveknél
A négyütemű Otto-­motor jelleggörbéi
Az égés lefolyása az égéstérben, A kopogásos égés és okai
Teljes terhelési és részterhelési jelleggörbék a fordulatszám függvényében
A jelleggörbék alakulása a légviszony függvényében, optimális légviszonyok jelentősége
Motorok mechanikai állapotvizsgálata
A motorok kompresszió végnyomás­mérés technológiai sorrendje
A négyütemű Otto-­motor szerkezete
A négyütemű Otto-­motor felépítése A dugattyú feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A dugattyúgyűrűk feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A dugattyúcsapszeg feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A hajtórúd feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A forgattyús tengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A lendkerék feladata, anyagai, szerkezeti kialakítása
A dugattyú gyorsulása a főtengely elfordulásának függvényében
A forgattyús mechanizmusra ható forgó és alternáló tömegerők
Az egyhengeres motor tömegkiegyenlítése
A négyhengeres motor tömegkiegyenlítése
A forgattyús tengelycsapágyak feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A henger és hengerfej feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
Az égéstér kialakítása
A hengerfejtömítés feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A szívócső és forgattyúház feladata, szerkezeti kialakítása, a kipufogórendszer feladata, igénybevétele, 
anyagai, szerkezeti kialakítása
A kétütemű Otto­motorok
A háromcsatornás kétütemű motor szerkezeti felépítése, működése
A háromcsatornás kétütemű motor forgattyúházban és az égéstérben lezajló folyamatok és azok 
indikátordiagramjai
A háromcsatornás kétütemű motor vezérlési diagramja
A keresztáramú és a hurkos öblítést megvalósító szerkezeti megoldások
Az aszimmetrikus vezérlési diagram és az azokat megvalósító konstrukciók
A forgattyúház, kenés, forgattyús tengely, hajtórúd, dugattyú, csapszeg, henger, gyújtógyertya és a 
kipufogórendszer szerkezeti különlegességei

Dízelmotorok
A négyütemű dízelmotor működése és szerkezete
Az elméleti dízel körfolyamat, A négyütemű dízelmotor indikátordiagramja és munkafolyamata
A dízelmotor működésével kapcsolatos alapfogalmak összehasonlítása a benzinmotorral és alkalmazási 
területe
A dízelmotor szerkezeti felépítése, A dízelmotor alkatrészeinek a benzinmotorhoz viszonyított eltérő 
kialakításai
A keverékképzés típusai: közvetlen befecskendezési rendszerek
A keverékképzés típusai: közvetett befecskendezési rendszerek
A négyütemű motor töltéscsere vezérlése, A vezérlés feladata, vezérlési diagram
A motorvezérlés szerkezeti kialakítása és csoportosítása a szelepek és a vezérműtengely elhelyezkedése 
alapján
A szelepek feladata, fajtái, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A szelephézag és állításának módjai, A szelepek megvezetése, szelepülés, szeleprugó, szelephimbák és a 
szelepforgató szerkezetek feladata és kialakítása
Hézagmentes vezérlés és a hidraulikus szelepemelők feladata és kialakítása
A vezérműtengely feladata, igénybevétele, anyagai, szerkezeti kialakítása
A vezérműtengely hajtási módjai
A vezérműszíj, a vízszivattyú és a feszítőgörgők cseréjének technológiai sorrendje
A motorok feltöltése, A feltöltés célja, töltési elvek
A feltöltött négyütemű motor működési diagramja
A kipufogógáz­turbófeltöltés elvi alapjai, szabályozása
A turbófeltöltő szerkezeti kialakítása
A feltöltő és a motor együttműködése
A turbófeltöltés dinamikai problémái, változtatható geometriájú turbótöltők, kétfokozatú turbófeltöltők
A Comprex feltöltő töltési folyamata, szerkezeti kialakítása, jellegzetességei
A mechanikus feltöltők típusai, alkalmazásuk jellegzetességei
A dinamikus feltöltés elve, megoldásai, előnyei

Hajtáslánc
A csuklós tengely, függesztő csapágy és csuklók feladata
A kardáncsuklók kialakítása, a szöghiba­mentes elrendezés feltételei
A kettős szinkron kardáncsukló működése, A szárazcsuklók alkalmazásának oka és típusai
A szöghiba­mentes, tengelyirányú eltolódást lehetővé és nem lehetővé tevő golyós csuklók kialakítása, 
felhasználási területe
A háromkarú csuklók kialakítása, felhasználási területük
Féltengelyek, javításuk, cseréjük, A féltengelyek hajtásának (differenciálmű hajtás) feladatai, szerkezeti 
kialakításai, a hipoid hajtás előnyei
A differenciálmű feladata, felépítése, működése és a működését leíró összefüggések alakulása különféle 
üzemi körülmények között,  A differenciálzár feladata, felépítése
A lemezes tengelykapcsolóval kialakított önzáró differenciálmű feladata, felépítése és működése
Automatikusan záró differenciálmű, A differenciálmű karbantartása és javítása

Fék és egyéb rendszerek
A fékezés feladata és a hidraulikus fék
Fékek feladata és osztályozása a használat szerint, hatósági előírások
A hidraulikus erőátviteli fék szerkezeti felépítése, működése
A főfékhenger feladata, szerkezeti kialakításai, működése
A kétkörös fékrendszer elrendezései
Kerékfék szerkezetek: a dobfék szerkezete és változatai, működése
Utánállító szerkezetek
A tárcsafék szerkezetek, működésük, A fékbetétek és a fékfolyadékok tulajdonságai
Fékszerkezetek javítása, Fékszerkezetek vizsgálata, fékerő mérése
A depressziós fékrásegítés és a hidraulikus blokkolásgátló rendszer
A depressziós fékrásegítő működése, A fékerő felosztása és ennek hatása a stabilitásra, felosztás vezérlése
Erőhatás a gumiabroncs és az útfelület között, szlip
A blokkolásgátló (ABS) feladata, a rendszerek típusai, működésük, a szabályzási kör értelmezése
A mechanikus fékek feladata, kialakítása, a lassító fékberendezések feladata, típusai és azok működése
Elektro­mechanikus rögzítőfékek
Tartós lassító fékek, retarderek
Légfékek, A légfékszerelvények szerkezete és működése
A terheléssel arányos fékerő­szabályozás
Kerékfék­működtető berendezések, Pótkocsifékek, Kipufogófék
Gépjárművek menetstabilizáló rendszerei, Kipörgésgátlás
Elektronikus menetstabilizáló rendszerek (ESP) Elektronikus vészfékasszisztens (EBA)
Elektronikus fékerő­elosztó (EBV)

Lengéscsillapító és fékdiagnosztika gyakorlat
Lengéscsillapító­diagnosztika
Lengéscsillapító­vizsgálat a gépjármű ejtésével
Lengéscsillapító­vizsgálat a kerék lengetésével
A dinamikus talperő­ingadozás mérése (EUSAMA)
A mérés eredményét befolyásoló tényezők
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító­vizsgáló próbapad felépítése
EUSAMA rendszerű lengéscsillapító­vizsgálat
Fékberendezések diagnosztikai vizsgálata
A fékvizsgálat módszereinek csoportosítása
A minősítés elméleti alapjai
A görgős fékerőmérő próbapad
Görgős fékerőmérő próbapadon végzett fékminősítés
A kerékfékszerkezet működésének hatásossága
A kerékfékerő­eltérés
A kerékfékszerkezet erőingadozása
A fékvizsgálat végrehajtása
Hasznos tudnivalók
A fékrendszer hatósági vizsgálati technológiája
A fékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő­adatgyűjtő berendezés
23Ajánljuk még: