Jelenleg itt jársz:

6284-11 - Gyorséttermi- és ételeladó munkája

Feladatprofil:

Elvégzi az egyéni előkészületeket
A munkaterületet, értékesítőteret, gépeket, eszközöket nyitásra előkészíti
Árcímkéket, árlapot, ártáblát készít, rendez, kihelyez
Tájékozódik a napi feladatokról
Konyhatechnológiai munkaműveleteket végez 
Használja az új technológiákat és anyagokat
Reggeli, és uzsonna ételeket és italokat készít
Hidegkonyhai készítmények befejező műveleteit végzi
Gyorséttermi ételeket, salátákat készít
Adagolja, tálalja és díszíti az ételeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre
Gyorséttermi- és büfé kiszolgálást végez
Nyugtát, számlát készít, fizettet
Szakszerűen kezeli a gépeket, sütő-főző berendezéseket
Betartja a higiéniai előírásokat, a HACCP szabályokat 
Szükség szerint standol
Üzemen kívül helyezi a gépeket
Elvégzi az üzleti zárási teendőket
Betartja a munkaegészségügyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Ételkészítési alapfogalmak
A Ételkészítési műveletek és csoportosításuk
B Raktári készletek kezelése
A Reggeli-, löncs-, és uzsonnaételek,- italok 
A Hidegkonyhai termékek, hideg és meleg szendvicsek készítése
A Gyorséttermi ételek készítése, készentartása, tárolása
A Gyorséttermi ételek, büféáruk tálalása, kiszolgálása, csomagolása elvitelre
A Palackos, kimért és gépi üdítők kiszolgálása
B Gépek, berendezések használata
B Üzleti nyitási és zárási teendők 
B Szelektív hulladékkezelés
A Standív vezetése
A Pénztárgép, üzleti informatikai eszközök kezelése
A Munka és tűzvédelmi szabályok 

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép használat
3 Kézírás
3 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Terhelhetőség

Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás


Ajánljuk még: