Jelenleg itt jársz:

11997-16 - Hálózati ismeretek I.

Feladatprofil:
Megtervez és telepít egy otthoni, ill. kisvállalati (SOHO) hálózatot, és csatlakoztatja az internethez
Alapvető IP-szolgáltatásokat konfigurál munkaállomásokon VLAN-okkal rendelkező kapcsolót és kapcsolók közötti kommunikációt konfigurál VLAN-ok közötti forgalomirányítást konfigurál Meghatározott forgalom engedélyezésére vagy tiltására szolgáló hozzáférési listákat készít Forgalomirányító eszközökön irányítási protokollokat konfigurál LAN követelményeknek megfelelő IP-címzési sémát tervez, alhálózatokat számol
Ellenőrzi a hálózatot és az internet-csatlakoztatást, elhárítja a fellépő hibákat Erőforrásokat (állományokat és nyomtatókat) oszt meg több számítógép között
Felismeri és elhárítja az otthoni, ill. kisvállalati hálózatok biztonsági veszélyeit Ismert internetes alkalmazásokat telepít és működésüket ellenőrzi Internet és szerver kapcsolatra szolgáló hálózati eszközöket installál, konfigurál és elvégzi a fellépő hibák hibaelhárítását A működő hálózat teljesítményét monitorozza, a hibákat behatárolja és elhárítja
Angol nyelvű szakmai szöveget értelmez Betartja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a távközlési szakmára vonatkozó előírásokat
Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:
IPv4 és IPv6 címek és alhálózati maszkok IPv4-es és IPv6-os alhálózatok Az Ethernet hálózat hozzáférési rétegének felépítése Helyi hálózat tervezése és csatlakoztatása az internethez Különböző kábelek és csatlakozók ismerete, a csavart érpáras kábellel végzett szerelési munka A rétegelt modell és az egyes rétegek protokolljai
Az ügyfél-kiszolgáló viszony és a jellemző szolgáltatások A vezetéknélküli LAN-ok és biztonsági megfontolásai SOHO környezetben Egy integrált vezetéknélküli hozzáférési pont és ügyfél konfigurálása Kis és közepes hálózatokban alkalmazott kapcsolók és forgalomirányítók konfigurálása parancssorból  Hálózati címfordítás működése és beállítása (NAT, PAT) Az irányító protokollok működése és konfigurálása (pl. RIP, OSPF) Távolságvektor alapú forgalomirányítás (pl. RIP)
Kapcsolatállapot alapú forgalomirányítás (pl. OSPF Hálózati veszélyek és támadási módszerek Hozzáférési listák (normál, kiterjesztett, nevesített) Helyettesítő maszk VLAN-ok és trunk kapcsolatokVLAN-ok közötti forgalomirányítás Tűzfalak és egyéb biztonsági eszközök
Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és felhasználása
Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások
Szakmai készségek: Bináris számrendszer használata IP-címzés
Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértése
Személyes kompetenciák: Precizitás Megbízhatóság Önállóság
Társas kompetenciák: Együttműködés Kezdeményezőkészség Prezentációs készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Hibakeresés (diagnosztizálás) Problémamegoldás, hibaelhárítás


Ajánljuk még: