Jelenleg itt jársz:

10007-12 - Informatikai és műszaki alapok

Feladatprofil:

Hardvert, jogtiszta szoftvereket alkalmaz

Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel

Adatmentést végez, informatikai biztonsági eszközöket használ LAN és WAN hálózatokat használ

Egyszerű informatikai angol nyelvű szakmai szöveget megért

Terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez

A munkavégzéssel összefüggő általános szabályokat alkalmazza

A munkahelyi minőségbiztosítási előírásokat alkalmazza

Meghatározza a műveleti sorrendet és a felhasználandó anyagszükségletet

Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket

Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít

Mechanikus és villamos mérőeszközökkel elvégzi a technológiai alapműveletekhez szükséges méréseket

Fém és műanyag munkadarabokat megmunkál (vág, fúr, forgácsol, fűrészel, hajlít, reszel, csiszol)

Villamos és mechanikai kötéseket készít

Kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél

A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít

Részt vesz a munka- és balesetvédelmi oktatáson

Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési, javítási technológiára vonatkozó előírásokat

Betartja és betartatja a veszélyes és a szelektív hulladékgyűjtés szabályait, a veszélyes anyagokra vonatkozó előírásokat

Szakmai ismeretek:

Általános munkavédelem

Általános tűzvédelem

Elsősegélynyújtás

Érintésvédelem Mechanikai mérések

Műszaki ábrázolás

Műszaki dokumentáció

Villamos és gépész rajzjelek

Általános anyagismeret

Elektronikus mérőműszerek

Finommechanikai elemek

Környezetvédelem, veszélyes hulladékok kezelése

Mechanikai mérőműszerek

Szabványok felépítése és rendszere

Számítógépek felépítése és alkalmazása, perifériák

Villamos gépek biztonságtechnikája

Elektromechanikus mérőműszerek

Elektrotechnikai alapismeretek

Gépelemek

Gyártásismeret

Informatikai angol nyelv

Mechanika Számítógépes hálózatok alkalmazása, típusai

Villamos mérések

Elektronikus áramkörökAjánljuk még: