Jelenleg itt jársz:

10418-12 - Járműkarbantartás

A tanfolyamon oktatott Járműkarbantartás megnevezésű, szakmai követelménymodul oktatása során fejlesztendő szakmai kompetenciák, célja

A tanfolyamon oktatott járműkarbantartás célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jusson a résztvevő, hogy képes legyen a közúti járművek üzemeltetése, szervizelése szakterületen karbantartási és  javítási  munkákat  ellátni.  Ehhez  fontos, hogy megismertessük a munkakörben elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges kompetenciákat, alkalmazott szakmai  ismereteket, szakmai készségeket és képességeket. Ismernie kell a korszerű gépjármű­ szerkezetek és egységek felépítését, mű ködését, beállításának, mérésének technológiáját.

Feladatprofil:
Átveszi a javításra hozott járművet
Elvégzi az átvett jármű azonosítását
Szakszerűen és célorientáltan kommunikál az ügyféllel
Megbízás alapján próbaútra megy és elvégzi az esetleg szükséges vizsgálatokat
Kitölti a munkafelvételi adatlapot
Árajánlatot, előkalkulációt készít, amelyben feltünteti a felhasznált anyagokat, ráfordított munkaidőt 
és a vállalási határidőt
Vezeti a szervizkönyvet
Elvégzi a szükséges (garanciális, km­futáshoz kötött, esetenkénti) szervizműveleteket
A  szervizintervallum  kijelző  nullázását  elvégzi,  beállítja  a  következő  átvizsgálások  optimális 
ütemezését
Ellenőrzi  az  autó feltöltési  mennyiségeit,  a feltöltött  folyadékok  állapotát,  és  adott  esetben  cseréli, 
illetve utántölti azokat
Ellenőrzi  a jármű műszereinek,  kezelőszerveinek  állapotát, szükség szerint  beállítja, javítja  ,  cseréli 
azokat
Megvizsgálja a kézifék elektronikus működtetését, ha lehetséges, beállítást végez
A  gépkocsi  első  és  hátsó  szélvédőtörlő  és  mosóberendezéseinek  állapotfelmérését,  vezérlésének 
ellenőrzését, karbantartását elvégzi, cseréli a kopó alkatrészeket, pótolja az elhasznált mosófolyadékot
Biztosítja a világítási és jelzőberendezések hatósági előírásoknak megfelelő működését
A  fényszórómosó  berendezés  előírás  szerinti  működését  ellenőrzi,  pótolja  az  elhasznált 
mosófolyadékot
A fűtő­, légkondicionáló berendezés hatásosságának, vezérlésének ellenőrzését és ­ szükség esetén – a 
légutak tisztítását végrehajtja, elvégzi a kötelező tartozékok ellenőrzését
Alkalmazza a szakterülethez kapcsolódó elektronikus és nyomtatott adatbázisokat
Ellenőrzi a jármű további, közlekedésbiztonság szempontjából lényeges szerkezeteinek állapotát

Tulajdonságprofil:
A  járműazonosító  adatok  felépítésének,  jellemző  elhelyezési  módjainak  (alvázszám,  típustábla, 
gyártási szalag, forgalmi engedély stb.) ismerete
A gépjárművekben alkalmazott folyadékok, olajok jellemzőinek ismerete
Feltöltési mennyiségek, feltöltési eszközök és műveletek ismerete
A folyadékok összetételének, állapotának, ellenőrzési módszereinek ismerete
Az időszakos szervizműveletek (kötelező és esetenkénti, illetve javítás utáni) ismerete
A járműszerkezetekre vonatkozó jogszabályi, rendeleti előírások ismerete
Ismeri a járművek időszakos hatósági felülvizsgálatának követelményeit és folyamatát
A  világítási,  elektromos  és  elektronikus  berendezések  vizsgálatának  és  karbantartási  módszereinek 
ismerete
Munkafelvételi ismeretek
Ügyfél kommunikációs ismeretek (szóbeli és írásbeli kommunikáció)
A bemutatkozás, megszólítás (tegezés, magázás, önözés) alkalmazásának módjai
Telefonálás szabályainak ismerete
Hivatalos/üzleti levél, elektronikus levél elkészítési szabályainak ismerete. A  hiba  megállapítás  (munkafelvételi  diagnosztika,  próbaút)  módszerei,  a  munkalapírási  szabályok 
ismerete
Az árajánlat, árkalkuláció elkészítési folyamat ismerete
A szakterületen alkalmazott elektronikus és nyomtatott adatbázisok ismerete
Folyadék­, és olajfeltöltő berendezések szakszerű használatának készsége
Információforrások, adatbázisok használatának készsége
Vonatkozó jogszabályok és technológiák alkalmazásának ismerete és készsége

Személyes kompetenciák:
Pontosság, rendszerszemlélet
Megbízhatóság, irányíthatóság
Döntésképesség

Társas kompetenciák:
Segítő­ és együttműködési készség
Kapcsolatteremtő készség
Határozottság

Módszerkompetenciák:
Figyelem­összpontosítás
Logikus gondolkodás, rendszeráttekintő képesség
Módszeres munkavégzésAjánljuk még:

Iskolák