Jelenleg itt jársz:

10419-12 - Járműszerkezetek javítása

A tanfolyamon oktatott Járműszerkezetek javítása szakmai követelménymodul oktatása során fejlesztendő szakmai kompetenciák, célja

A oktatott gépjármű­szerkezettan célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jusson a résztvevő, hogy képes legyen a közúti  járművek  üzemeltetése, szervizelése során karbantartási és javítási műveleteket  elvégezni. Ehhez  a  képzésben résztvevőnek meg kell ismernie a munkakörében elvégzendő feladatokat, az ahhoz szükséges kompetenciákat, szakmai ismereteket, szakmai készségeket és  képességeket.  Ismernie  kell  a  korszerű  gépjármű­szerkezeteket, szerkezeti  egységek  felépítését,  működését,  beállításának, karbantartásának és mérésének technológiáját. A  gépjármű­szerkezettan szakmai tantárgy  oktatása  által  alakítsa  ki  a műszaki  életben  elengedhetetlenül szükséges belső igényességet,

Feladatprofil:
Belsőégésű motoron szerelési műveleteket végez
Elvégzi a belsőégésű motor alkatrészcserés javítását, karbantartását, beállítását
Használja a beállításhoz szükséges eszközöket, műszereket
Diagnosztizálja, javítja és beállítja az Ottó­ és dízelmotor tüzelőanyag­ellátó rendszerét
Elvégzi a motorok levegőellátó, feltöltő rendszereinek vizsgálatát, alkatrészcserével történő javítását, 
beállítását
Ellenőrzi a motor, kenő­ és hűtőrendszerét
Ellenőrzi, diagnosztizálja az emisszió­technikai rendszereket, gázemisszió­mérést végez
Ellenőrzi, cseréli a vezérlés alkatrészeit, elvégzi a beállításokat
Elvégzi a motor állapotfelmérését, kompresszió­ és veszteségmérést végez
Számítással  meghatározza  a  motor  főbb  jellemzőit  (pl.  főbb  méretek,  teljesítmény,  hatásfok, tüzelőanyag­fogyasztás)
Ellenőrzi a hajtáslánc egyes elemeit
Feltárja a futómű és lengéscsillapítók hibáit, kezdeményezi azok beállítását, cseréjét
Felméri a fékrendszer állapotát, elektromos és elektronikus jelzőrendszerének, jeladóinak hibáit
Járművizsgáló próbapadokon mérést végez, a mérési eredményeket értékeli, hasznosítja
Menetdinamikai szabályzórendszereken diagnosztikai vizsgálatot végez (ABS, ASR, ESP)
A  jármű  elektronikusan  irányított,  működtetett  mechanikai  rendszereinek  (pl,  szervokormány, 
felfüggesztési rendszer, kézifék, stb.) ellenőrzését, beszabályozását végzi.
Elvégzi a különböző villamos elemek, alkatrészek kiszereléséhez, javításához szükséges karosszéria­ 
és kárpitelemek megbontását, leszerelését, majd az eredeti állapot visszaállítását
Összetett  műszaki  dokumentációkat  értelmez  és  használ  (műszaki  leírást,  műszaki  rajzokat, 
blokkvázlatot, elvi működési vázlatot, stb.)
Az előírt biztonsági követelmények teljesítését ellenőrzi, bizonylatolja.

Tulajdonságprofil:
Szakmai ismeretek és készségek
Belsőégésű motorok felépítésenek, működési elvének, működésének ismerete 
Erőátviteli berendezések felépítésének, működésének, meghibásodásainak ismerete
Futóművek, lengéscsillapítók, rugózás felépítésének, működésének, meghibásodásainak ismerete
Kormányberendezések felépítésének, kormányművek működésének, meghibásodásainak ismerete
A fékberendezések felépítésének, működésének, meghibásodásainak ismerete
A  szerelési  és  beállítási  műveletek  során  alkalmazott  általános  és  speciális  szerszámok,  eszközök 
ismerete
Ottó­ és dízelmotor tüzelőanyag ellátó­, szívó­ és feltöltő rendszerének ismerete
A nyomás­, áramlás­, hőmérsékletmérés mérési elveinek, jeladói, műszerei és mérési eljárásainak 
ismerete
A motor mechanikai állapotvizsgálatának eljárásai, berendezéseinek használati ismeretei
A  motor  hűtő­,  kenőrendszereinek  felépítése,  a  rendszer  és  a  részegységek  működésének  ,  meghibásodásainak ismerete
Az Ottó­ és dízelmotor emisszió technikai rendszereinek, meghibásodásainak ismeretei
A gázelemző műszerek felépítésének, mérési elveinek és használatának ismerete
A motor főbb jellemzőinek kiszámításához szükséges összefüggések ismerete
A járművizsgáló próbapadok használata
A jármű mechanikai rendszereinek (erőátviteli berendezés, felfüggesztés, kormánymű, fékberendezés, 
stb.)  elektronikus  vezérlési,  szabályozási  lehetőségei,  meghibásodásainak  és  azok  elhárításának 
ismerete
A méréstechnikai alapeljárások ismerete
Mechanikai diagnosztikai mérések ismerete
Villamos és elektronikus diagnosztikai mérések ismerete
Az adatbázisból nyert beállítási, mérési adatok ismerete és hasznosítása
Külső célberendezéssel végzett diagnosztikai eljárások ismerete
Gépek, berendezések, szerszámok, célszerszámok szakszerű használatának készsége
Információforrások, adattárak és javítási leírások kezelésének készsége
Mérőműszerek, diagnosztikai eszközök használatának készsége

Személyes kompetenciák:
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Döntésképesség, irányíthatóság
Felelősségtudat

Társas kompetenciák:
Határozottság, segítő­ és együttműködési készség, 
Kompromisszumkészség
Visszacsatolási készség

Módszerkompetenciák:
Figyelem­összpontosítás, rendszerszemléletAjánljuk még:

Iskolák