Jelenleg itt jársz:

11992-16 - Kereskedelmi ismeretek

Feladatprofil:

Információt ad a vezető árubeszerzési munkájához, készletfigyelés és készletváltozás alapjánárurendelési javaslatot tesz

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti avisszaszállítandó göngyöleget és a visszárut

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségét,szükség szerint intézkedik

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy elektronikus útonSzakszerűen elhelyezi az árut s a raktárban és az eladótérben

Értékesítésre előkészíti az árut és gondoskodik az áru szakmai és kereskedelmi egységboltképéhez igazodó kihelyezéséről

Elvégzi és ellenőrzi az árak szabályszerű feltüntetését

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és amennyiségének megóvásáról

Szabályszerűen kitölti és kezeli a kereskedelmi munka során használt bizonylatokat ésokmányokat

Szabályszerűen használja és kezeli a kereskedelmi egységek gépeit, eszközeit ésberendezéseit

Betartja/betartatja a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokatLeltárt készít/közreműködik a leltározásban

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az áru jellegétől függően becsomagolja az árut

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmielőírásokat, szabályszerűen kezeli és intézi a fogyasztói reklamációkat

Együttműködik a hatósági ellenőrzések során

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatosmunkavédelmi követelményeket

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz amunkavédelmi feladatok ellátásában

Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi szempontokat

Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai előírásokat

Kezeli a rendkívüli eseményeket

Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet.Ajánljuk még: