Jelenleg itt jársz:

11992-16 - Kereskedelmi ismeretek 16

Feladatprofil:

Információt ad a vezető árubeszerzési munkájához, készletfigyelés és készletváltozás alapján árurendelési javaslatot tesz

Előkészíti a raktárt/árumozgató eszközöket az áru fogadására, előkészíti a visszaszállítandó göngyöleget és a visszárut

Mennyiségi, minőségi áruátvételt végez, elvégzi a hibás teljesítésből adódó teendőket

Ellenőrzi az áruhoz előírás szerint csatolandó dokumentumok meglétét, szabályszerűségét, szükség szerint intézkedik

Készletre veszi az árut hagyományos, vagy elektronikus úton

Szakszerűen elhelyezi az árut s a raktárban és az eladótérben

Értékesítésre előkészíti az árut és gondoskodik az áru szakmai és kereskedelmi egység boltképéhez igazodó kihelyezéséről

Elvégzi és ellenőrzi az árak szabályszerű feltüntetését

Az áru jellegének/előírásoknak megfelelően gondoskodik az áru minőségének és a mennyiségének megóvásáról

Szabályszerűen kitölti és kezeli a kereskedelmi munka során használt bizonylatokat és okmányokat

Szabályszerűen használja és kezeli a kereskedelmi egységek gépeit, eszközeit és berendezéseit

Betartja/betartatja a biztonsági és vagyonvédelmi előírásokat

Leltárt készít/közreműködik a leltározásban

Átadja az árut a vevőnek, a vevő igényétől, az áru jellegétől függően becsomagolja az árut

Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat, szabályszerűen kezeli és intézi a fogyasztói reklamációkat

Együttműködik a hatósági ellenőrzések során Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában

Betartja és prioritásként kezeli a környezetvédelemi szempontokat

Betartja/betartatja a minőségirányítási és higiéniai előírásokat

Kezeli a rendkívüli eseményeket Betartja/betartatja a pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat

Elszámolja az ellenértéket, kezeli a pénztárgépet, számlát készít

Készpénzzel és készpénzkímélő módon fizettet

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

szakmai ismeretek:

A kereskedelmi értékesítés színterei, bolti-, bolt nélküli és e-kereskedelem jellemzői,alkalmazási területei

Az e-kereskedelemre vonatkozó értékesítési- és fogyasztóvédelmi szabályok

Az áruk csomagolására, jelölésére, felirataira vonatkozó előírások

Az árubeszerzést meghatározó tényezők, beszerzési források, módok

Az áruátvételnél használt eszközök működése, kezeléseAz áruátvétel folyamata, szempontjai, igazolása

Árurendszerek, kódrendszerek

A szabványosítás, a szabvány fogalma, szerepe

A minőség, minőségbiztosítás jelentősége, szerepe, a minőségre ható tényezőkAz áru jellegének megfelelő raktározási módok, szabályok

A leltározás menete, a tényleges készletérték megállapítása

Az áru-előkészítés menete, az előkészítésre vonatkozó szabályok, előírások

Az árukihelyezése, az árak feltüntetésére vonatkozó szabályokAz áru és vagyonvédelmi berendezések fajtái, használataAz értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások

szakmai készségek:

Elektronikus és számítógépes pénztárgépek használata
Árumozgató eszközök használata
Áruvédelmi eszközök használata
Olvasott szakmai szöveg megértése
Szakmai nyelvű beszédkészség
Személyes kompetenciák:

Megbízhatóság, precizitás
Önállóság
Elhívatottság, elkötelezettség
Társas kompetenciák:
Kapcsolatteremtő készség
Meggyőző készség
Udvariasság
Módszerkompetenciák:

Gyakorlatias feladatértelmezés
Helyzetfelismerés
Problémamegoldás, hibaelhárítás
Ajánljuk még: