Jelenleg itt jársz:

10416-12 - Közlekedéstechnikai alapok

A tanfolyamon oktatott Közlekedéstechnikai alapok megnevezésű, szakmai követelménymodul

Feladatprofil:
Képes műszaki rajzokat, kapcsolási vázlatokat szabványosan elkészíteni, használni.
Képes alkatrészekről, villamos berendezésekről szabadkézi rajzot, vázlatot készíteni 
Képes műszaki dokumentációt értelmezni és használni
Képes elvi működési rajzok alapján vázlatrajzokat készíteni
Összegyűjti, elemzi és hasznosítja a szakmai háttér információkat
Képes összetett műszaki terveket értelmezni és felhasználni
Képes közlekedésgépészeti berendezések műszaki jellemzőit számítással ellenőrizni
Képes közlekedéselektronikai áramkörök jellemző adatait meghatározni
Képes dokumentálni az elemzéseket és szakmai számításokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek és készségek:
Géprajzi alapfogalmak, szerkesztések, ábrázolási módok Mértékegységek ismerete
Ipari anyagok és tulajdonságainak ismerete
Anyagvizsgálati eljárások ismerete
Képlékenyalakítási alapismeretek Forgácsolási alapfogalmak, műveletek, technológiák ismerete
Kézi és gépi forgácsolási technológiák, eszközök ismerete
Gépi forgácsoló eljárások gépeinek, szerszámainak ismerete
Hegesztési, forrasztási alapismeretek, alkalmazott berendezések és eszközök ismerete
Korrózióvédelemi alapismeretek
Gyártási utasítások értelmezése
Műszaki fizika alapjainak ismerete
Közlekedésben alkalmazott gépelemek, gépek ismerete
Elektrotechnikai, elektronikai alapismeretek
Műszaki mérés eszközeinek ismerete
Digitális technikák és elektronikus műszerek ismerete
Mérési és technológiai utasítások értelmezése
Érintésvédelmi alapismeretek
Szerszámok, kézi kisgépek biztonsági előírásainak ismerete
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek munkabiztonsági szabályainak ismerete
Környezetvédelmi, tűzvédelmi ismeretek
Munkahelyi veszélyek, emberi tényezők ismerete
Gépészeti dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése
Műszaki fizika alapösszefüggéseinek alkalmazása
Elektromos dokumentációk olvasása, értelmezése, készítése
Elektrotechnika, elektronika, digitális technika alapösszefüggéseinek ismerete és alkalmazása
Mérési jegyzőkönyvek készítéseAjánljuk még:

Iskolák