Jelenleg itt jársz:

10417-12 - Közlekedéstechnikai gyakorlatok

A tanfolyamon oktatott Közlekedéstechnikai gyakorlatok megnevezésű, szakmai követelménymodul oktatása során fejlesztendő szakmai kompetenciák, célja

A tanfolyamon tanított közlekedéstechnikai szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a résztvevőket az autóelektronikai műszerész szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. Mindezt azzal az igénnyel, hogy a képzésben résztvevőknek méréselméleti, méréstechnikai és műszertechnikai alapismereteket adjon és a szemléletmód formálásával segítse valamennyi műszaki ismeretanyag elsajátítását. A  tárgy mindezt a villamos mennyiségek alapvető mérési módszereinek és eszközeinek megismertetésén keresztül éri el, jelentős mértékben  támaszkodva az analógiák elvének következetes alkalmazási lehetőségeire. További cél annak tudatosítása, hogy a mérésekkel szerzett információ szakszerű feldolgozása minden esetben 
igényli a pontos méréseket és az adatszolgáltatást is.

Feladatprofil:
A képzésben résztvevő képes
Gépipari alapméréseket végezni
Általános mérőeszközökkel alak­ és helyzetpontossági méréseket végezni
Anyagvizsgálatokat végezni
Analóg és digitális műszerekkel villamos méréseket végezni 
A munkadarabot kézi forgácsoló alapeljárásokkal alakítani
Kézi alapműveletekkel képlékenyalakítást végezni 
Kézi és gépi műveletekkel fémdarabolást végezni
A munkadarabot kézi kisgépes eljárásokkal alakítani
Szerelési műveleteket végezni
Oldható és nem oldható kötéseket készíteni
Elektromos vezetékeket, csatlakozókat szerelni
Kapcsolási rajz alapján áramköröket készíteni 
A feladat végrehajtásához szükséges anyagokat, szerszámokat előkészíteni
Ellenőrizni az alkalmazott gépek, berendezések működőképességét
A munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírásokat alkalmazni, betartani

Tulajdonságprofil és Szakmai ismeretek és készségek:
Mechanikai mérőműszerek kezelésének ismerete
Mechanikai mérőműszerek felhasználási területének ismerete
Anyagvizsgálati eszközök ismerete
Analóg műszerek kezelésének és pontosságának ismerete
Digitális műszerek kezelésének, felbontóképességének és pontosságának ismerete
Kézi forgácsoló szerszámok ismerete, alkalmazása
Forgácsoló és daraboló gépek kezelésének ismerete
Szerelő szerszámok, készülékek ismerete, alkalmazása
Hegesztő, forrasztó szerszámok, berendezések kezelése
Gépüzemeltetés, anyagmozgatás, emelőgépek munkabiztonsági szabályainak ismerete
Munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások ismerete
Mechanikai mérések végrehajtásának készsége
Villamos mérések végrehajtásának készsége
Különböző anyagok megmunkálásának készsége
Gépelemek, gépek szerelésének készsége
Áramkörök ellenőrzésének, készítésének készsége

Mérés és ellenőrzés
a mérés és ellenőrzés célja, egyszerűbb mérő­ és ellenőrző eszközök felosztása
mértékrendszerek, mértékegységek, állítható és nem állítható mérőeszközök
mérés tolómércével, mérés mozgószáras szögmérővel
ellenőrző eszközök csoportosítása és használatuk
mérés és ellenőrzés összetett munkadarabokon

Bonyolultabb mérő­ és ellenőrző eszközök
felosztásuk
mérés mikrométerrel, mérés mérőórával, mérés egyetemes szögmérővel
a mérés ellenőrzésének eszközei, idomszerek

Előrajzolás síkban
előrajzolás célja, műveleti sorrendje, előkészítés, előrajzolás
előrajzolásnál előforduló szerkesztések, pontozás, ellenőrzés, előrajzolási feladatok
Térbeli előrajzolás
szerszámai, segédeszközei, bázisfelület megválasztása
térbeli előrajzolás szabályai, térbeli előrajzolási feladatAjánljuk még:

Iskolák