Jelenleg itt jársz:

0403-06 - Műtárgyak értékbecslése

Feladatprofil:
Végzi a vizsgált műtárgyak (üveg, kerámia, dísztárgy, fegyver, keleti régiségek stb.)

értékbecslését és ármegállapítását

Anyaga, formaadó és díszítőtechnikai jegyei alapján (üveg, kerámia) meghatározza az

átadott műtárgy korát és származását

Felismeri a dísztárgyakon az ötvösjegyeket, fémjeleket

Szakkatalógust, jegykönyveket használ

Felismeri a hamisítványokat

Tájékozódik a hazai műtárgypiac működéséről

Felismeri a szakirányú művészeti stílusokat

Ismeri a leggyakoribb fegyverek fajtáit és felhasználásukat

Tulajdonságprofil:

Szakmai kompetenciák:

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

C Az üvegművészet története, fejlődése

B Az üveggyártás alapanyagai, díszítő technikái

C Az üveggyártás központjai, mesterei

C A kerámiakészítés története, fejlődése

B A kerámiakészítés alapanyagai, díszítő technikái

B A kerámiajegyek és azonosításuk módszerei

C Az ötvösművesség kialakulása, fejlődése

B Ötvöstechnika és díszítő eljárások

B Fémjelek

B Ötvözetek

B Az ikonok szerepe, az ikonfestés technikái

B A fegyverek fajtái, díszítő technikái

 

A szint megjelölésével a szakmai készségek:

4 Olvasott köznyelvi szöveg megértése

4 Olvasott szakmai szöveg megértése

4 Szakmai nyelvű beszédkészség

4 Hallott szakmai szöveg megértése

4 Információforrások kezelése

4 Elemi számolási készség

4 Mennyiségérzék

5 Egyszerű mérő- és vizsgálóeszközök használata

4 Műszeres mérő- és vizsgálóeszközök használata

5 Ötvösjegyek, fémjelek értelmezése

Személyes kompetenciák:

Precizitás

Pontosság

Önállóság

Döntésképesség

Látás, színlátás, színfelismerés

Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:

Fogalmazási készség

Udvariasság

Módszerkompetenciák:

Módszeres munkavégzés

Figyelem-összpontosítás

Általános tanulási képesség

Ismeretek helyén való alkalmazása

InformációgyűjtésAjánljuk még: