Jelenleg itt jársz:

11847-16 - Önjáró felülettisztító (vezetőüléses) gépkezelői ismeretek

Feladatprofil:

Betartja az általános szakmai illemtant, értelmezi és alkalmazza a helyi házirendet a munkaterületre és az önjáró gépekre jellemző munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályok betartása mellett

Felméri a területet (helyiség/szakasz nagyságrendben), felismeri a jelenlévő szennyeződéseket, nagyságrendjüket és a burkolatokat, és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és járulékos kockázatokat, valamint meghatározza az optimális vételezési és ürítési pontokat, illetve útvonalat

Értelmezi a szakmai utasításokat és az előzőeknek megfelelően kiválasztja a szükséges eszköz-, és kezelőszer-rendszert, illetve tartozék-/szerszámtípust és végrehajtja az eljárást vagy technológiát: - seper önjáró és vezetőüléses seprőgéppel,

- súrol önjáró és vezetőüléses súroló automatával,

- alaptisztítást végez önjáró és vezetőüléses súroló automatával,

- komplex feladatot végez önjáró és vezetőüléses seprő-súroló automatával

Szolgáltatást támogató tevékenységeket végez:

hatékonyságot vizsgál, dokumentál és elemez, munkára vagy raktárra előkészíti az eszközöket, gépeket és tartozékokat, elvégzi az előírt felhasználói szintű karbantartásokat, hígítja a tisztítószereket

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi, tárgyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában

Önellenőrzést végez, dokumentálja és átadja az elvégzett feladatokat

Tulajdonságprofil Szakmai kompetenciák szakmai ismeretek

Belsőégésű motorral hajtott gépek üzemeltetése

Villanymotorral hajtott gépek üzemeltetése Tartozékok/célszerszámok ismerete Gépek szakszerű szállítása

Szakmai készségek

Jelképrendszer (piktogramok, veszélyjelek, színkódok) helyes felismerése

Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése

Szakmai nyelvű beszédkészség Eszköz- és géptartozékok felismerése Járművezetői készség

Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Pontosság Kitartás

Társas kompetenciák: Konfliktuskerülő készség Segítőkészség

Módszerkompetenciák: Körültekintés, elővigyázatosság Helyzetfelismerés Figyelem megosztásAjánljuk még: