Jelenleg itt jársz:

12096-16 - Szakács szakmai idegen nyelv

Feladatprofil:

Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival

Alkalmazza az üzleti helyiségekkel, konyhákkal, azok gépeivel, eszközeivel, felszereléseivel az ott használt kéziszerszámokkal kapcsolatos idegen nyelvű kifejezéseket

Idegen nyelven használja a mértékegységeket, azok átváltásait,

Idegen nyelven kommunikál az élelmiszerekről, azok előkészítésével kapcsolatos műveletekről

Idegen nyelven kommunikál a technológiai műveletekről

Recepteket fordít és értelmez

A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad, valamint beszámol feladatairól, tevékenységeiről

Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Szakmai idegen nyelvű kommunikáció, olvasás, írás, fordítás, értelmezés Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a munkatársakkal, a beszállítókkal, vendégekkel

Konyhai helyiségek, eszközök, elő- és elkészítő, valamint befejező műveletek szakszerű alkalmazása

Mértékegységek idegen nyelvű ismerete

Szakmai készségek: Idegen nyelvű beszédkészség Idegen nyelvű hallott szakmai szöveg megértése Idegen nyelvű olvasott szakmai szöveg megértése Idegen nyelvű feliratok értelmezése, megértése számítógépen

Mértékegységek használata idegen nyelven Technológiai kifejezések értő használata

Személyes kompetenciák: Szorgalom, igyekezet Fejlődőképesség, önfejlesztés Igényesség

Társas kompetenciák: Határozottság Kapcsolatteremtő készség Együttműködő képesség

Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Gyakorlatias feladatértelmezésAjánljuk még: