Jelenleg itt jársz:

10826-12 - Szakmai életpálya-építés, munkaszervezés, munkahelyi kommunikáció

A tanfolyamon oktatott Szakmai  életpálya­építés,  munkaszervezés,  munkahelyi kommunikáció célja:

Az, hogy a  résztvevőt  megismerje a  jellemző  informatikai  munkaköröket,  az informatikai  munkakörökre  jellemző  munkaadói  elvárásokat,  és  a személyes  portfólió  sajátosságait,  és  az  informatikai  álláshelyekkel kapcsolatos információforrásokat.

A tanfolyam tematikája:

-A foglalkoztatásra irányuló jogviszony fajtái Munkahellyel, munkakörrel szemben támasztott személyes elvárások szakmai tudás és szakmai karriercélok alapján

-Munkavállalóval szemben támasztott munkaerőpiaci elvárások a szakképesítéssel betölthető munkakörökben

-Munkavállaló jogai, kötelezettségei, munkaviszony létesítése

-Gazdasági szervezetek (vállalkozások, egyéni vállalkozás, egyéni cég), nonprofit szervezetek, közigazgatási szervek jellemzői, különbségei, azonosságaiA tanult szakképesítéssel betölthető munkakörök elhelyezése különböző szervezetekben

-A különböző szervezeti típusokra jellemző irányítási eszközök, a szervezeti irányítás szoftvereiA szervezeti kommunikációra (írásbeli és szóbeli), ügyvitelre vonatkozó szabályok, elvárások, szabályozó dokumentumok, jellemző ügyviteli szoftverek

-A munkavégzésre jellemző, szóbeli kommunikációs helyzetekre − üzleti tárgyalás,reklamáció, panasz kezelése, nehéz ügyfél kezelése, prezentáció vezetőnek – vonatkozó viselkedési és kommunikációs szabályok

-A különböző munkahelyi szituációkban keletkező dokumentumok tartalmi, formai, stilisztikai sajátosságai (hivatalos levél, emlékeztető, ajánlat, jegyzőkönyv, reklamáció, műszaki, ügyviteli leírás, utasítás), dokumentummenedzsment szoftverek

-Saját munkaidő, feladatok tervezésének nyomon követésének módszerei (személyes időgazdálkodás, személyes hatékonyság), munkaidő és feladattervező, követő szoftverek

-A munkafeladatok elvégzéséhez szükséges információk gyűjtése, elemzése, kezelése, visszakereshető tárolása

-Magyar és angol nyelvű műszaki dokumentáció (katalógus, publikáció, szakszöveg) tartalma, felépítése, értelmezése, ismertetéseProjekten belüli szerepek, a szerepekhez kapcsolódó, a projekt alapú működésből fakadó tevékenységek, jogok és kötelezettségekA projektműködésre jellemző speciális kommunikációs és dokumentációs szabályok, csoportmunka támogató eszközök, szoftverek

-Egyéni vállalkozás, egyéni cég alapításának folyamata, jogi alapok

-Pénzügyi adminisztrációra jellemző alaptevékenységek (számlanyitás, számlavezetés, átutalás, hiteligénylés, hitelfelvétel), számla kiállítása, számlaellenőrzés

-Munkafolyamatokhoz, szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó egyszerű költségkalkulációs, költségszámítási feladatok a vállalkozókat, munkavállalókat terhelő adó- és közterhek figyelembevételével

-Ügyfélkapu szolgáltatásait (EBEV)

-A balesetmentes munkavégzés feltételei, a szükséges és előírásszerű védőeszközök, védőfelszerelések használataBalesetvédelmi és érintésvédelmi előírások, áramütéses balesetek megelőzése, áramütést szenvedett elsősegélynyújtása

-Minőségellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalmának értelmezése a szakképesítésre jellemző munkafolyamatokban

-Munkahelyi minőségirányítási előírások

-A betölthető munkakörre jellemző környezetvédelmi előírások és azok alkalmazásaHulladékok, veszélyes anyagok kezelésének szabályai, tárolásának módjaAjánljuk még: