Jelenleg itt jársz:

6275-11 - Szakmai idegennyelvi kommunikáció

Feladatprofil:
Idegen nyelven kommunikál a munkatársaival és a vendégekkel
Fejleszti az idegen nyelvű beszédkészségét
Idegen nyelven telefonál
Technológiai műveleteket, munkafolyamatokat idegen nyelven mond el 
A gyakorlati munka során idegen nyelven utasítást ad és fogad
Az általános gasztronómia idegen nyelvű szókincsét alkalmazza
A vendéglátás legfontosabb idegen nyelvű szókincsét alkalmazza

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
B Általános idegen nyelvű kommunikáció, olvasás, fordítás 
B Etikett protokoll idegen nyelven
A Illemtani formulák idegen nyelven
B Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a vendégekkel
C Idegen nyelvű szakmai kommunikáció a beszállítókkal, viszonteladókkal, munkatársakkal
C Vevőpanaszok kezelése idegen nyelven
C Konyhai, cukrászati, éttermi félkész és késztermékek idegen nyelvű technológiája
B Italok és ételek neve, készítésük technológiájának leírása idegen nyelven  
C Konyhai, cukrászati és éttermi gépek, berendezések nevei és feliratainak ismerete idegen nyelven

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
3 Idegen nyelvű beszédkészség
2 Idegen nyelvű hallott, illetve olvasott szakmai szöveg megértése
3 Telefonálás idegen nyelven
5 Illemtani szabályok, udvariassági formulák alkalmazása idegen nyelven
5 Idegen nyelvű géphasználati feliratok értelmezése, megértése 
3 Információk adása vendégeknek, munkatársaknak idegen nyelven
5 Idegen nyelvű szakmai kifejezések
4 Anyagok, áruk, eszközök, gépek, berendezések idegen nyelvű megnevezése
3 Technológiák alkalmazása idegen nyelven 
5 Elemi számolási készség idegen nyelven

Személyes kompetenciák:
Szorgalom, igyekezet
Fejlődőképesség, önfejlesztés

Társas kompetenciák:
Határozottság
Kapcsolatteremtő készség

Módszerkompetenciák:
Logikus gondolkodás
Gyakorlatias feladatértelmezés


Ajánljuk még: