Jelenleg itt jársz:

11709-16 - Szépségszalon üzemeltetése (16)

Feladatprofil:

Célcsoportokat alakít ki, megtervezi a vendégkör felépítésének módját Célcsoportoknak megfelelő szolgáltatást, a szakmai és üzleti követelményeknek megfelelő fizikai környezetet alakít ki Kialakítja a biztonságos munkavégzés feltételeit Biztosítja a szolgáltatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétét a működési engedély kiadásakor és a szolgáltatás működése során folyamatosan

Beszerzi a munkájához szükséges anyagokat, eszközöket Gondoskodik a megfelelő védőfelszerelések, védőruházat, munkaruházat meglétéről és szakszerű használatáról

Ellenőrzi a gépek üzemképes állapotát Előkészíti az egyéni védőfelszerelést Megtervezi a célcsoportnak szóló kommunikációt, vásárlásösztönző rendszert üzemeltet, direct mail levelet állít össze

A jogszabályoknak megfelelően adatokat vezet a vendégek elérhetőségéről, vásárlási szokásairól Értékesíti a szolgáltatásokat és a hozzá tartozó készítményeket Tisztítja és fertőtleníti, sterilizálja az eszközöket, gépeket

A felhasznált textíliát fertőtleníti, mossa, vasalja Kitakarítja a munkaterületét a takarítási szabályzat alapján Gondoskodik a veszélyes anyagok tárolásáról és elszállíttatásáról Szelektíven gyűjti a hulladékot

Képes szakmai idegen nyelven kommunikálni Szakmai szituációs helyzetgyakorlatokat old meg Ismeri és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat

Gondoskodik az egészségvédelmi és biztonsági előírások betartásáról, a szolgáltatást igénybe vevők védelméről

Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: szakmai ismeretek:

Vállalkozási formák Anyag- és eszközgazdálkodás szabályai Tevékenységi kör tárgyi feltételei Fogyasztóvédelmi szabályok A marketing alapjai Jogi alapok A biztonságos munkavégzés feltételei Munkavédelmi alapismeretek Tűzvédelemi alapismeretek Egészségügyi alapismeretek

A szépségszalonban keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatos előírások Kommunikáció alapjai Kommunikációs gyakorlatok Etika alapjai Szolgáltatásetika Szakmai idegen nyelv és kommunikáció A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi előírások

Szakmai készségek: Szövegszerkesztés, táblázatkezelés Szakmai nyelvezetű beszédkészség

Személyes kompetenciák: Döntésképesség Pontosság

Társas kompetenciák: Tömör fogalmazás készsége Önállóság Kommunikációs rugalmasság

Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Ismeretek helyénvaló alkalmazásaAjánljuk még: