Jelenleg itt jársz:

11846-16 - Tisztítás-technológiai eljárások és technológiák I.

Feladatprofil:

Betartja az általános szakmai illemtant, értelmezi és alkalmazza a helyi házirendet a munkaterület munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályainak betartása mellett

Felméri területet (helyiség/szakasz nagyságrendben), rögzíti a típusrendet, ezen belül felismeri a jelenlévő szennyeződéseket és burkolatokat, és az ezekkel kapcsolatos elsődleges és járulékos kockázatokat

Értelmezi a szakmai utasításokat, és az előzőeknek megfelelően önállóan kiválasztja a szükséges eszköz- és kezelőszer-rendszert, végrehajtja a napi vagy ügyeleti takarítást külső területen (járda, ablak, homlokzat) vagy belső területen (szaniterhelyiségben, öltözőben, irodában, tanteremben, szállodaszobában, kórteremben, folyosón) az alábbi eljárások, technológiák alkalmazásával: - kiüríti-, illetve szelektíven üríti ki a hulladéktárolókat, - szedeget kézzel, manipulátorral vagy szöges bottal, - felszívja, elfújja a hulladékot géppel; seper kézi eszközzel, vagy mechanikus seprőgéppel, - olvasztó és síkosság mentesítő anyagokat alkalmaz, - üveget és az azt befoglaló keretet, mosható homlokzatokat tisztít tisztítószerrel (porlasztó, lehúzó) vagy DI (ioncserélt) vagy RO (fordított ozmózissal kezelt) vízzel, - töröl száraz vagy impregnált eszközzel; töröl nyirkosan kétvödrös rendszerrel, tisztítószer alkalmazásával, vagy mikroszálas textíliával tisztítószer alkalmazása nélkül, - porszívóz kemény-, rugalmas- vagy textilburkolaton, - felitatja a folyékony hulladékot abszorbenssel,  - felszívja a folyékony hulladékot géppel, baleseti takarítást végez, kemény-, rugalmas vagy textilburkolatot tisztít kisnyomású gőzzel, - nedvesen mos le vagy fel savas, vagy lúgos kémhatású tisztítószer vagy elektromosan aktivált víz alkalmazásával, - főző-, tálaló- és evőeszközöket mosogat, - fertőtlenítő letörlést vagy lemosást, mosogatást végez, - kézi polírozással tisztít vagy kapar/pengéz, - hideg vizes nagynyomású mosóval tisztítószer alkalmazása nélkül tisztít

Szolgáltatást támogató tevékenységeket végez:

- pótolja a szaniter fogyóanyagot ,

- mopokat és tisztítókendőket mos mosógéppel,

- illatosítja a helyiségeket, - szellőztet, - be-, vagy visszaállítja a típusrendet,

- munkára, vagy raktárra előkészíti az eszközöket, gépeket és tartozékokat, elvégzi az előírt felhasználói szintű karbantartásokat,

- hígítja a tisztítószereket, - segíti a tisztítás-technológiai szakmunkást szakipari feladatainak elvégzésében

Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák szakmai ismeretek

Alkalmazott kémiai alapismeretek (a víz kémiai tulajdonságai)

Alkalmazott fizikai alapismeretek (halmazállapotok, SI mértékegységek)

Alkalmazott mikrobiológiai és higiéniai alapismeretek (mikroorganizmusok, fertőzési lánc, kézmosás, fertőtlenítő takarítás)

Alkalmazott matematikai alapismeretek (négyzet, derékszögű háromszög, kör terület- és kerületszámítása, százalékszámítás)

A tisztítás-technológia szakszavai és fogalmai

Felületismeret (felismerés, osztályozás, fizikai- és kémiai tulajdonságok) Szennyeződésismeret (felismerés, osztályozás, fizikai és kémiai tulajdonságok) Környezeti és fenntarthatósági tisztítás-technológia specifikus és alapismeretetek Technológiai fegyelem ismerete (hatásmechanizmusok, aranylépések/eljárások), eszköz-, anyag- és időszükségletek a modulban meghatározott feladatok vonatkozásában

Eszköz-, gép-, és tartozékismeret, valamint a biztonságos használat ismerete

Tisztító-, ápoló- és felületkezelő szerek ismerete és biztonságos használata

A munkahelyekkel, valamint a munkavégzés tárgyi, személyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények ismerete, betartása és betartatása

Szakmai készségek

Írott szakmai szöveg értése, beleértve a modul ismeretanyagához kapcsolódó jelképrendszer (piktogramok, veszélyjelek, színkódok) felismerését és alkalmazását. Eszköz- és géptartozékok felismerése Az egyes technológiáknak megfelelő mozdulatsorok (keretes S módszer, üvegfelület lehúzása egy lépésben) végrehajtása Gépek fogása, mozgatása, szállítása

Személyes kompetenciák: Megbízhatóság Stressz tűrő képesség Monotónia tűrés

Társas kompetenciák: Irányíthatóság Visszacsatolási készség Engedékenység

Módszerkompetenciák: Felfogóképesség Módszeres munkavégzés A környezet tisztántartásaAjánljuk még: