Jelenleg itt jársz:

11771-16 - A Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető ismeretek

Feladatprofil:

Felméri a területet (létesítmény nagyságrend) és összeállítja a megfelelő humán-, eszközpark- és kezelőszer-szükséglet dokumentációs rendszerét Megismeri a megrendelő igényeit
Meghatározza az egyes területekre szükséges technológiát és annak fajlagos időráfordítását
Egyeztet a megrendelővel a gyakoriságok vonatkozásában
Hálótervet és beosztást készít, és kiadja a feladatokat
Meghatározza a szükséges eszközparkot Megtervezi az eszközpark tervezett megelőző karbantartását
Meghatározza a szükséges kezelőszereket és azok hígítási arányait Humán erőforrást toboroz
Humán erőforrást kiválaszt
Humán erőforrást komplexen posztra képez és helyez
Motiválja és fejleszti a személyzetet Munkaügyi feladatokat lát el
Humán erőforrást leépít
Elkészíti az SLA rendszert
Ellenőrzi adekvát eszközök alkalmazásával, és dokumentálja a szolgáltatás teljes folyamatát
Kiértékeli az ellenőrzések tapasztalatait, helyesbítő és megelőző intézkedéseket hoz
Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
Szakmai ismeretek:

Adott helyiség/létesítmény felmérése, mérőeszközök alkalmazása
Tervrajz olvasása
Táblázatkezelő szoftverismeret
Az eljárások és a technológiák illetve a hozzájuk tartozó emberi és műszaki erőforrások szükségletének ismerete
Eszköz- és gyártóspecifikus munkavédelmi és karbantartási igények ismerete
Kezelőszer-ismeret
A vonatkozó hatályos jogszabályi környezet és szabványok ismerete
Humánerőforrás-menedzsment alapismeretek
Alkalmazott pszichológiai alapismeretek
Andragógiai módszerek ismerete
A munkahelyekkel, valamint a munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelmények ismeretek ismerete, betartása és betartatása
Szakmai készségek:
Írott szakmai szöveg értése, beleértve a modul ismeretanyagához kapcsolódó jelképrendszer (piktogramok, veszélyjelek, színkódok) felismerését és alkalmazását Adatrögzítő eszközök és táblázatkezelő használata Tárgyalási készség Előadói/mentori készség Kérdezéstechnikai készség
Személyes kompetenciák:
Elhivatottság, elkötelezettség
Döntésképesség
Fejlődőképesség, önfejlesztés
Társas kompetenciák:

Határozottság
Motiváló készség
Konfliktusmegoldó készség
Módszerkompetenciák:

Rendszer/ek/ben való gondolkodás (rendszerszemlélet)
Gyakorlatias feladatértelmezés
Tervezés


Ajánljuk még: