Jelenleg itt jársz:

6285-11 - Vendéglátó eladó értékesítő munkája

Feladatprofil:
Elvégzi az egyéni előkészületeket
Tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről
Munkaterületet, értékesítőteret, eszközöket nyitásra előkészíti
Ellenőrzi a műszaki berendezéseket és üzembe helyezi azokat
Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását és gondoskodik a megfelelő készletről
Hűtővitrint feltölti
Fagylaltpultot feltölti, fagylaltkönyvet vezeti 
Cukrászati készítmények befejező műveleteit végzi
Fagylaltserlegeket, pohárkrémeket készít, tálal és díszít
Adagolja, tálalja és díszíti a készítményeket helyben fogyasztásra vagy elvitelre
Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat, jégkásákat, turmix italokat készít
Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál, felszolgál
Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben
Ételt, süteményt, italt ajánl a vendégeknek 
Felméri a vendégek igényeit, felveszi a rendeléseket
Alkalmazza a cukrászdai és kávéházi pultkiszolgálást és felszolgálást
Süteményeket, fagylaltot, pohárkrémeket csomagol
Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, fizettet,
Nyugtát, számlát készít
Folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást
Szükség szerint standol
Üzemen kívül helyezi a szükséges gépeket
Elvégzi a zárási teendőket
Ügyel a munkakörnyezet folyamatos tisztaságára
Betartja a higiéniai előírásokat, HACCP szabályokat
Betartja a munkaegészségügyi, munkavédelmi és tűzrendészeti szabályokat

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
A Vendéglátó értékesítés
A Nyitás előtti feladatok
A Gépek, berendezések használata
B Vendéglátásra érvényes környezet kialakítása
A Magyar cukrászipari termékek 
A Cukrászati, eladói feladatok
A Fagylalt, fagylaltkülönlegességek, pohárkrémek befejező műveletei 
A Hűtővitrinek rendezése, feltöltésének szabályai
A Kávéfőzés, reggeli italok készítése, kiszolgálása és felszolgálása
A Áru minőségének meghatározása
A A termékek minőségének megőrzése
A Vendégkör
A Sütemények, hidegkonyhai készítmények csomagolása
A Árcímkék, ártáblák, árlapok készítése 
A Ételek, sütemények és italok ajánlása, tálalása, kiszolgálása és felszolgálása
A  Cukrászdai és kávéházi felszolgálás szabályai
A Vendégkommunikáció, etikett, protokoll szabályok 
A Pénztárgépek, pénztárszámítógépek használata 
A Pénzkezelési, és számlázási szabályok
B Munka-, tűz- és balesetvédelem
A Az üzleti étel-, sütemény- és fagyalalt-választék bemutatása, tálalása, eltarthatósága,
minőségmegóvása

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
1 Elemi szintű számítógép használat
3 Kézírás
5 Olvasott szakmai szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
5 Szakmai nyelvű beszédkészség
5 Elemi számolási készség

Személyes kompetenciák:
Állóképesség
Mozgáskoordináció (testi ügyesség)
Kézügyesség

Társas kompetenciák:
Kompromisszumkészség

Módszerkompetenciák:
A környezet tisztántartása
Problémamegoldás, hibaelhárítás


Ajánljuk még: