Jelenleg itt jársz:

6273-11 - Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek

Feladatprofil:
Alkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot
Választékot állít össze, árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut vesz át
Leltározási feladatokat végez
Bizonylatokat állít ki
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki
Jelenléti ívet vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteségszámításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát
Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását
Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását
Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit
Üzlettípusa marketingelemeit használja
Értékesítést ösztönző tevékenységet folytat
Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C A gazdálkodás körfolyamata és elemei
C A gazdálkodás piaci szereplői
C A piacok csoportosítása
C A piac tényezői és azok összefüggései
C A piaci verseny
B A gazdálkodás alapegységei
B A vállalkozások lényege és jellemzői
B Gazdálkodás és ügyvitel 
B Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák
B Raktári készletek kezelése, ellenőrzése
A Az áruátvétel szabályai, folyamata
C Költségelszámolás
A Az anyagfelhasználás mérése
B Az étlaptervezés formái, jelentősége, alapelvei
A A vendéglátás tevékenységének általános feltételei
A A vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei
A A vendéglátó tevékenység személyi feltételei
A Munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér
A A munkaadó és munkavállaló kapcsolata
A Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
B A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye
B A vendéglátás gazdasági számításai
C A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók
C Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók
B Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók
A Árképzés
C Marketing alapismeretek
C Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban
C Értékesítés ösztönzés eszközei
A Viselkedéskultúra, kommunikáció
B Az üzleti élet írásbeli formái
C A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4 Olvasott szakmai szöveg megértése
3 Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3 Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3 Szakmai nyelvű beszédkészség
3 Elemi számolási készség


Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:
Közérthetőség

Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség
Feladatprofil:
Alkalmazza a gazdálkodás összefüggéseit
Felméri az üzletben megjelenő keresletet és kínálatot
Választékot állít össze, árlapot készít
Figyelemmel kíséri az árukészletet
Ellenőrzi a napi árukészletet és vételez a raktárból
Elvégzi az áruátvétel és tárolás szakszerű dokumentálását
Rendelést állít össze
Árut vesz át
Leltározási feladatokat végez
Bizonylatokat állít ki
Szükség szerint standol
Elszámol a napi bevétellel
Nyugtát, készpénzfizetési/átutalási számlát állít ki
Jelenléti ívet vezet
Elkészíti, módosítja a munkabeosztást
Ételt, italt, cukrászkészítményt, árukat beáraz
Anyaghányadot, kalkulációt készít
Veszteségszámításokat végez
Gazdálkodási számításokat végez
Kiszámítja az ételek tápanyag- és energiatartalmát
Az áru tömegével kapcsolatos számításokat készít
Figyelemmel kíséri az üzleti eredmény alakulását
Figyelemmel kíséri az üzleti költségek alakulását
Megkülönbözteti a vendéglátó vállalkozási lehetőségeket és azok feltételeit
Üzlettípusa marketingelemeit használja
Értékesítést ösztönző tevékenységet folytat
Alkalmazza az üzleti kommunikáció eszközeit

Tulajdonságprofil:
Szakmai kompetenciák:
A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:
C
A gazdálkodás körfolyamata és elemei
C
A gazdálkodás piaci szereplői
C
A piacok csoportosítása
C
A piac tényezői és azok összefüggései
C
A piaci verseny
B
A gazdálkodás alapegységei
B
A vállalkozások lényege és jellemzői
B
Gazdálkodás és ügyvitel 
B
Áruszükségleti terv, árufedezet, beszerzési formák
B
Raktári készletek kezelése, ellenőrzése
A
Az áruátvétel szabályai, folyamata
C
Költségelszámolás
A
Az anyagfelhasználás mérése
B
Az étlaptervezés formái, jelentősége, alapelvei
A
A vendéglátás tevékenységének általános feltételei
A
A vendéglátó tevékenység tárgyi feltételei
A
A vendéglátó tevékenység személyi feltételei
A
Munkaszerződés, munkaidő beosztás, munkabér
A
A munkaadó és munkavállaló kapcsolata
A
Az üzleti gazdálkodás bizonylatai
B
A gazdálkodás elemei, összefüggései és eredménye
B
A vendéglátás gazdasági számításai
C
A jövedelmezőséggel kapcsolatos mutatók
C
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos mutatók
B
Készletgazdálkodással kapcsolatos mutatók
A
Árképzés
C
Marketing alapismeretek
C
Marketing tevékenység és reklámeszközök a vendéglátásban
C
Értékesítés ösztönzés eszközei
A
Viselkedéskultúra, kommunikáció
B
Az üzleti élet írásbeli formái
C
A vendéglátás üzletkörei és üzlettípusai

A szint megjelölésével a szakmai készségek:
4
Olvasott szakmai szöveg megértése
3
Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban
3
Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése
3
Szakmai nyelvű beszédkészség
3
Elemi számolási készség


Személyes kompetenciák:
Önállóság
Szorgalom, igyekezet

Társas kompetenciák:
Közérthetőség

Módszerkompetenciák:
Tervezési képesség
Rendszerező képesség
Áttekintő képesség


Ajánljuk még: