Jelenleg itt jársz:

11520-16 - Vendéglátó kereskedelem

Feladatprofil:

Elvégzi az értékesítési tevékenységhez kapcsolódó egyéni előkészületeit, tájékozódik a napi feladatokról, rendezvényekről

Munkaterületet, vendégteret, eszközöket, árukészletet nyitásra előkészít Figyelemmel kíséri az árukészlet alakulását, gondoskodik a pótlásáról, vételez, folyamatosan biztosítja az anyag- és eszközutánpótlást

Az értékesítés során az előírásoknak megfelelően tárolja az árukat, ellenőrzi minőség megőrzési és fogyaszthatósági időket és az áruk minőségét

Fogadja a vendéget, ha szükséges idegen nyelven is.

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó etikett és protokoll szabályokat Felméri a vendég igényeit, ételeket, italokat és egyéb készítményeket, szolgáltatásokat ajánl a vendégnek Ismerteti a választékot, napi ajánlatot, akciókat, specialitásokat, a vendég kérése szerint ismerteti az ételek, italok és egyéb áruk készítését, tulajdonságait

Figyelemmel kíséri a vendég kívánságait, kezeli a vendégpanaszokat

Kávét, teát, reggeli italokat, kevert italokat készít  Alkoholmentes és alkoholos italokat kimér, csapol, kiszolgál Árcímkéket, árlapokat elkészíti és elhelyezi a vitrinben, a pultban és a vendégtérben Éttermi, cukrászdai és kávéházi felszolgálást végez, felszolgálja az ételeket és italokat különböző felszolgálási módban

Elvégzi a terítési műveleteket Menüt, ételsort állít össze

Pénztárgépet, pénztárszámítógépet kezel, nyugtát, készpénzfizetési, átutalási számlát állít ki, fizetteti a vendéget Szükség szerint standol, elszámol a napi bevétellel Munkaterületét előírás szerint rendezi zárás után Rendet és tisztaságot tart a munkakörnyezetében, ügyel a vagyonbiztonságra

Betartja az értékesítéshez kapcsolódó jogszabályi előírásokat (higiénia, HACCP, munkavédelmi, tűzrendészeti, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi)

Szakmai ismeretek: Az értékesítés eszközei fajtái jellemzői Gépek, berendezések, felszerelések használatának szabályai Az értékesítés előkészítő, végrehajtó és befejező műveletek formái, jellemzői

A vendéglátó eladó gyakorlati feladatai, a munkavégzés sorrendje

Az értékesítés etikett és protokoll szabályai A termékek ajánlásának szabályai, gyakorlati feladatai A választék összeállításának szabályai A menü elemei, összeállításának alapszabályai

A vendégtípusok fajtái, az alkalmazkodás gyakorlati feladatai Hazai és nemzetközi étkezési szokások, vallási előírások, az alkalmazás lehetőségei

Koffeintartalmú élelmiszerek fajtái, jellemzői Alkoholos italok fajtái, jellemzői, készítésének és értékesítésének folyamata Alkoholmenetes italok fajtái, jellemzői, készítésének és értékesítésének folyamata Reggeli- és uzsonnaitalok fajtái, jellemzői, készítésének folyamata

Az áruk minőségi jellemzőinek meghatározási lehetőségei A termékek minőségének megőrzésével kapcsolatos gyakorlati teendők Árcímkék, ártáblák, árlapok tartalmának elemei, készítésének gyakorlati feladatai A kávéfőzés, a reggeli italok készítésének, kiszolgálásának és felszolgálásának folyamata

Az italtárolás szabályai, az italkészítés folyamata Az egyes termékek felszolgálásának szabályai A terítés fajtái jellemzői, gyakorlati feladatai, folyamata Étel-, italfelszolgálás módjai, szabályai

A pénztárgépek, pénztárszámítógépek kezelésének, használatának szabályai Pénzkezelési és számlaadási kötelezettségre vonatkozó szabályok, a számlázás gyakorlati teendői

Az értékesítés és kapcsolódó helyiségeinek higiéniai, tűzrendészeti, minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi és vagyonvédelmi szabályai

Szakmai készségek: Számítógép használat Olvasott szakmai szöveg megértése, idegen nyelvű is Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, idegen nyelvű is Szakmai nyelvű beszédkészség, idegen nyelvű is Információforrások kezelése

Személyes kompetenciák: Külső megjelenés Megbízhatóság Probléma megoldás

Társas kompetenciák: Hatékony kérdezés készsége Rugalmasság Konfliktus megoldó képesség

Módszerkompetenciák: Rendszerező képesség A környezet tisztántartása Harmóniára és esztétikára való törekvésAjánljuk még: