Jelenleg itt jársz:

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető tanfolyam

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető

7 tény, amit tudnod kell:

Nemzetközi Europass bizonyítványt szerezhetsz, egyénre szabott részletfizetési lehetőség mellett, amit rendezhetsz bankkártyávalutalással. A törvényben előírt kötelező elméleti és gyakorlati órát leadjuk. Nincs trükközés, rejtett költség! Profi elméleti és gyakorlati oktatók tanítanak, akik aktívan részt vesznek a nappali tagozatos és egyetemi oktatásban, gyakorlati hely modern tanműhelyben biztosított.

A tanfolyam minden beiratkozott hallgatójával szerződést kötünk, minden befizetésről számlát állítunk ki.

A tanfolyamon megszerzett OKJ-s bizonyítvány teljes mértékben megegyezik az iskolarendszerű (szakiskola stb)képzés keretében megszerzett bizonyítvánnyal. Mindkét oktatási rendszer esetében a képzés modulrendszerben történik.

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető a hozzá beosztott személyzet segítségével egy dokumentált, bizalmi és lehetőség szerint a megbízó főtevékenységébe illesztett napi szolgáltatás keretein belül, egy előre meghatározott területen, az oda nem való és ott különböző, emberekre, hasznos élőlényekre és környezetre kockázatokat jelentő anyagok eltávolítását, vagy távoltartását.

Vezetőként tervezi, szervezi és irányítja a munkafolyamatot. Ugyanakkor fejleszti a felügyelete alatt lévő végrehajtó állományt, és ezáltal a szolgáltatás eredményességét és hatékonyságátis növelni tudja.

 

A szakképesítéssel rendelkező képes:

– egy adott munkaterület /nagyságtól függetlenül/ teljes körű tisztítás-technológiai rendszerének felépítésére, az ehhez   szükséges információk beszerzésére

– felismerni a burkolatokat, szennyeződéseket és azok kockázatait

– a megszerzett információk alapján a szakmailag indokolt, ár/érték arányban leghatékonyabb eljárások és technológiák kiválasztására

– a megrendelővel és a saját szervezetén belül az alá-, fölé-, mellérendelt munkatársakkal a szolgáltatással összefüggő kapcsolattartásra

– a szolgáltatás végrehajtásához szükséges összes erőforrás meghatározására

– a humánerőforrás jogszerű és biztonságos foglalkoztatására

– a humánerőforrás toborzására, kiválasztására, posztra helyezésére, szaktudásuk folyamatos fejlesztésére, minősítésére és szükség szerint humánus leépítésére

– a csapatépítésre, a folyamatok kontrollálására

– a szervezete által biztosított többi erőforrás kihelyezésére, üzembe helyezésére és szakszerű használatuk biztosítására

– a terveknek megfelelő eszközrendszer műszaki paramétereinek meghatározására

– a rendelkezésére álló eszközrendszer karbantartása és szakszerű tárolásának megszervezésére

– egy minőség-, környezet-, MEB- és információbiztonsági irányítási rendszer környezetében dolgozni, a rá vonatkozó szabályokat betartani, illetve az irányítása alá tartozó személyzettel megismertetni a rájuk vonatkozó szabályokat

– a kockázatok és nem megfelelőségek megelőzésére, valamint az előforduló nem megfelelőségek hatékony kezelésére a megfelelő megelőző, helyesbítő intézkedések végrehajtására, végrehajtatására

– a megvalósított szolgáltatási végtermék minőségmérésére és hitelt érdemlő tanúsítására, dokumentálására. Képes a szolgáltatás teljes folyamatát átlátni, a jogszabályi és egyéb előírásoknak, elvárásoknak való megfelelést ellenőrizni és dokumentálni

– a folyamatos önfejlesztésre Bővebben

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető képzés felépítése

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető tanfolyam költségei

 • A képzés díja: 25 500 Ft / hónap vagy 91 800 Ft
 • Vizsgadíj: 25 000 Ft

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető tanfolyam képzési feltételek

 • Előírt iskolai végzettség:

  Érettségi mellett a képzés megkezdésének feltétele a Tisztítás-technológiai szakmunkás végzettség (OKJ 32 853 03), vagy az azzal egyenértékű korábban megszerezhető szakmai végzettségek megléte: 31 7899 03 Takarító, stb.

 • Orvosi igazolás: szükséges, bővebb információ
 • Képesítés: Vezető takarító
 • OKJ: 52 853 02
 • FEOR: 5241
 • Nyilvántartási szám: E-001203/2015/A026
 • Betölthető munkakör: Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető, területi vezető

Tisztítás-technológiai szolgáltatásvezető vizsgakövetelmények

Az OKJ vizsgára bocsátás feltétele: Az előírt modulzáró vizsga sikeres teljesítése. Az oktatott modul és az előírt... Tovább